6. Socialförsäkring - dispens för hemarbete

En anställd som bor i Danmark och utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrad i Sverige. Däremot, om personen också utför en del av sitt arbete från hemmet i Danmark, ska den omfattas av dansk socialförsäkring såvida den anställde arbetar 25 procent eller mer av den totala arbetstiden i Danmark. Om personen arbetar mindre än 25 procent i Danmark ska den fortsatt tillhöra svensk socialförsäkring. På så sätt behåller den anställde sin socialförsäkring i anställningslandet, även om arbetet delvis också utförs hemma, i bostadslandet.

Om personen arbetar mellan 25 och 50 procent i Danmark kan den anställde och arbetsgivaren gemensamt ansöka om dispens att få tillhöra svensk socialförsäkring. Ansökan om dispens ska lämnas till Försäkringskassan i Sverige om man önskar att omfattas av svensk socialförsäkring.

Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö för mer information på tel:
+46-(0)40-17 64 15.