7. Var betalar medarbetaren skatt?

Inkomstskatt betalas i det land där arbetet utförs. En person som arbetar i Sverige kommer alltså att betala skatt av lönen i Sverige. Den anställde kan däremot ha andra tillgångar i Danmark som fortfarande ska beskattas i Danmark, så som hus och ränteintäkter.

Den som bor i Danmark och dagligen pendlar till arbetet i Sverige kan ansöka om SINK-skatt, som är en särskild inkomstskatt på 25 procent (2018). Den som betalar SINK-skatt har inte rätt till några avdrag och behöver inte lämna deklaration i Sverige.

Det är även möjligt att välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen och betala samma skatt som bosatta i Sverige. Därmed får den anställde även rätt till avdrag i den svenska deklarationen under vissa villkor.

Om den anställde samtidigt arbetar i Danmark kan det hända att personen även får betala mellanskillnadsskatt i Danmark.