9. Svensk tjänstebil i Danmark

Svenska arbetsgivare som vill erbjuda svensk tjänstebil till anställda med bostad i Danmark, kan ansöka om att bilen undantas från danska registreringsavgifter, trots att den delvis används i Danmark. Ett krav är att bilen används för yrkesmässig trafik i störst utsträckning i arbetslandet, Sverige.

Ansök om "afgiftsfritagelse" från SKAT

Du som är svensk arbetsgivare och vill erbjuda en dansk bosatt medarbetare en svensk tjänstebil,  ska ansöka om så kallad "afgiftsfritgelse" hos SKAT i Danmark. Om ansökan beviljas betyder det att bilen undantas från danska registreringsavgifter.

Ansökan görs hos SKAT via blankett 21.022. Till ansökningsblanketten ska bifogas:

  • en kopia av anställningskontraktet
  • en kopia av bilens registreringsbevis
  • en kopia av leasingkontraktet där registreringsnummer eller chassinummer framgår.


Ett krav för att få "afgiftsfritagelse" är att du som arbetsgivare kan redovisa hur bilen har använts:

  • yrkesmässigt utomlands
  • privat och yrkesmässigt i Danmark.


Uträkningen ska göras antingen utifrån antal dagar eller antal kilometer. Kravet för att ansökan ska godkännas är att den yrkesmässiga trafiken utomlands överstiger trafiken i Danmark. Om så är fallet är det valfritt i vilket land bilen är registrerad.

Tillståndet medtas i bilen

Om ansökan beviljas får den anställde ett intyg som visar att han eller hon har rätt köra den svenska tjänstebilen privat i Danmark. Intyget ska förvaras i bilen och kunna visas upp vid kontroll. Det är också möjligt att ansöka om danska registreringsskyltar till den svenska tjänstebilen.

Ytterligare information

Vill du veta mer om befrielse från danska registreringsavgifter på en svensk tjänstebil kan du kontakta SKAT i Danmark