VÄLJ SITUATION

Socialförsäkring för anställda i Danmark och Sverige

Läs om vilka regler som gäller i förhållande till dina anställdas socialförsäkring. Tänk på att det är betydelsefullt i vilket land den anställde arbetar och huruvida den anställde enbart arbetar i ett land eller flera.