Allmän pension i Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2021-05-03
Den anställde intjänar pension från staten i arbetslandet. Det danska och svenska pensionssystemet är uppbyggt på liknande sätt, men den danska allmänna pensionen är betydligt lägre än den svenska, vilket kan vara viktigt att informera sina anställda om.
Skriv ut
Allmän pension i Danmark

Alla danska arbetstagare är berättigade till danska sociala pensioner. Dessa omfattar folkpension, förtidspension och delpension.

Folkpension

Full dansk folkpension betalas ut till personer som har bott eller arbetat minst 40 år i Danmark. Den som arbetar i Danmark men bor i ett annat EU-land, tjänar in dansk folkpension motsvarande 1/40 per arbetsår.

Delpension

Delpension möjliggör en minskad arbetstid för den arbetstagare som är mellan 60 - 65 år. Den som är anställd och fast bosatt i Danmark kan ansöka om delpension. Ansökan sker hos den anställdes bostadskommun.

Man kan i vissa fall ha rätt till delpension även om man inte är bosatt i Danmark. 

Läs mer om reglerna på borger.dk

Förtidspension

Förtidspension kan beviljas de arbetstagare som inte kan upprätthålla sitt arbete, men först efter att alla andra möjligheter prövats. Ansökan sker hos den anställdes bostadkommun.

Man kan i vissa fall ha rätt till förtidspension även om man inte är bosatt i Danmark. 

Läs mer om reglerna på borger.dk

Vad ska arbetsgivaren göra?

Den offentliga pensionen kan du som arbetsgivare inte påverka. Den offentliga pensionen handhas på kommunal nivå i Danmark och det är också kommunen som utbetalar pensionen till den enskilde.

Ytterligare information

Kontakta den anställdes bostadskommun i Danmark för mer information om statliga pensioner.

Allmän pension i Sverige

Boende i Danmark som arbetar i Sverige

En dansk anställd på ett svenskt företag i Sverige tjänar in till svensk allmän pension på lika villkor som bosatta i Sverige. Hur mycket pensionsbeloppet rör sig om beror på den anställdes löneinkomstutveckling i kombination med den samhällsekonomiska utvecklingen. När du som svensk arbetsgivare ska rekrytera danska anställda, kan det vara en god idé att informera dem om hur det svenska systemet ser ut och var de kan vända sig för att få mer information.

Informera om skillnaderna

Den danska folkepensionen, som motsvarar den allmänna pensionen i Sverige skiljer sig en del från sin svenska motsvarighet. Medan den svenska allmänna pensionen bygger på hur mycket den anställde har tjänat under hela sitt arbetsliv, utgörs den danska offentliga pensionen av ett fast belopp som endast betalas ut till fullo till den som har bott eller arbetat i Danmark i minst 40 år. Det kan vara en god idé att gå igenom det svenska systemet med din danske anställde så att denne vet hur det fungerar. I Danmark är det Udbetaling Danmark som administrerar folkepensionen och i Sverige är det Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.  

Udbetaling Danmark

Pensionsmyndigheten

Efterlön - bara i Danmark

I Danmark finns det en särskild pension kallad efterlön, för personer mellan 60 och 65 års ålder som vill lämna arbetsmarknaden helt eller delvis. Det finns ingen motsvarighet till detta i Sverige. Som dansk arbetstagare kan det vara viktigt att veta att man kan mista rätten till efterlön om man börjar arbeta i Sverige.

För att en dansk arbetstagare ska få ut efterlön ska man uppfylla flera kriterier, bland annat måste man ha varit medlem i en dansk a-kassa och betalt "efterlönsbidrag" till denna i 30 år. Betalningen måste ha startat senast den dag man fyller 30 år.

Man ska ha varit medlem i den danska a-kassan och betalt "efterlönsbidrag" till denna i minst ett år innan man ansöker om efterlön.

Läs mer om kriterierna för efterlön på borger.dk

Ansökan om pension

När den anställde går i pension ansöker denne om pension i bosättningslandet, oavsett om pensionen har intjänats i Sverige eller i Danmark. Pensionen utbetalas och beskattas dock i det land där den intjänats. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av