Firmapension och ATP i Danmark

I Danmark är det frivilligt för arbetsgivaren att skriva avtal om så kallad firmapension för sina anställda. Som arbetsgivare i Danmark bör du därför ta ställning till om du ska tillhandahålla firmapension för dina anställda eller inte. Om du som arbetsgivare inte tillhandahåller ett sådant avtal, bör du informera dina arbetstagare så att de själva kan ordna med ett relevant pensionssparande.
Skriv ut

Firmapension vanligt i avtal

De allra flesta arbetsgivare tillhandahåller ett avtal om firmapension till sina anställda, även om det är frivilligt. Vanligt är att företaget i samband med anställningen erbjuder den anställde ett pensionsavtal där arbetsgivaren förutom lön, betalar in en summa till ett pensionsinstitut. Det är också vanligt att det ingår i avalet att arbetstagaren själv betalar in en viss del av lönen till pensionsinstitutet. Vanligast är att arbetsgivaren betalar in cirka 10 procent och den anställde 5 procent.

Vad ska arbetsgivaren göra?

Firmapension anses som ett mycket viktigt komplement till den danska folkpensionen. Vill företaget erbjuda firmapension till de anställda går det bra att kontakta PensionsInfo för att få mer information om hur man går tillväga.

Om du som arbetsgivare väljer att inte skriva avtal om firmapension med dina anställda bör du vara noga med att upplysa om det vid anställningen.

ATP

ATP står för Arbejdsmarkedets Tillægspension och finansieras av bidrag från både arbetsgivare och arbetstagare. I princip alla som mottar lön i Danmark är medlemmar i ATP. ATP dras direkt från den anställdes lön.

De flesta löntagare omfattas

De löntagare som är mellan 16 och 66 år och arbetar mer än åtta timmar per vecka, ingår i ATP-systemet.

Inbetalning

Alla företag i Danmark med anställda ska betala ATP. Det gäller både danska och utländska företag. Det åligger dig som arbetsgivare att beräkna och betala in ATP-bidraget. Företaget står för 2/3 av bidraget och den anställde står själv för 1/3. Den sista tredjedelen ska företaget dra från den anställdes lön.

Ytterligare information

På ATP:s webbplats kan du som företagare få information om kostnad, inbetalning och annan praktisk information. Det går också bra att kontakta dem via mail och telefon.

ATP:s webbplats

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av