Långtidssjukskrivning

Senast uppdaterad 2021-05-03
Reglerna för sjukpenning skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark. Vilket lands regler som gäller beror på i vilket land din anställde utför sitt arbete och därmed är social försäkrad.
Skriv ut
Långtidssjukskrivning i Danmark

Huvudregeln är att en anställd i Danmark kan få sjukpenning i högst 22 veckor inom en period på nio månader. Därefter värderar kommunen den anställdes situation och beslutar om utbetalning av sjukpenning ska förlängas.


Samtal med den anställde

Om din medarbetare är sjuk en längre period ska du som arbetsgivare ta initiativ till ett samtal - innan fyra veckor passerat. Samtalet är till för att höra hur länge medarbetaren förväntar sig att vara hemma och om det finns möjlighet att starta upp långsamt igen.

 

Uppsägning på grund av sjukdom

En anställd som går under Funktionærloven kan sägas upp med en månads varsel, om vederbörande har varit sjuk i mer än 120 dagar på ett år. Uppsägningen kan däremot endast godtas om den sker i direkt anslutning till sjukperioden. Läs mer om det i Funktionærloven under paragraf 5, stycke 2.

Läs mer om Funktionærloven hos Retsinformation

 

Ytterligare information

Hos "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering" hittar du en guide om sjukfrånvaro för arbetsgivare:

Sygefraværsguide

Läs mer om ditt ansvar som arbetsgivare när din medarbetare blir sjuk på Virksomhedsguiden

Långtidssjukskrivning i Sverige

Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige och har därmed rätt till lön under sjukdom och sjukpenning enligt svenska regler.


Sjukpenning

Den som är långtidssjuk i Sverige kan få sjukpenning på normalnivå utbetalad i 364 dagar under en period på 450 dagar (ungefär 15 månader). Det finns också möjlighet till förlängd sjukpenning (sjukpenning på fortsättningsnivå).

Om sjukpenningen betalas ut på grund av en godkänd arbetsskada finns dock ingen tidsgräns. Dessa regler gäller alla som är socialförsäkrade i Sverige, även de anställda som är bosatta i Danmark och arbetar i Sverige.

 

Arbetsgivarens ansvar

Så länge det finns ett anställningsförhållande ansvarar du som arbetsgivare för arbetsanpassning och rehabilitering. Du ska undersöka om det finns något annat arbete i din verksamhet som den anställde tillfälligt kan utföra. Du kan underlätta för den anställda att komma tillbaka genom att ha kontakt med honom eller henne under sjukskrivningstiden.

Du kan anpassa arbetsuppgifterna och arbetsplatsen, exempelvis genom att köpa in arbetshjälpmedel och särskilda arbetsredskap för att underlätta arbetet. Du kan också förändra arbetsmiljön eller organisationen för att underlätta för den anställde att komma tillbaka till arbetet.

 

Ytterligare information

Kontakta Försäkringskassan i Sverige för ytterligare information om sjukpenning vid långtidssjukdom.

Försäkringskassan - sjuk längre än 14 dagar

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Vi stöds av