Anställda i Danmark, skatt enligt gränsgångarregeln

Senast uppdaterad 2021-02-10
Anställda som utför sitt arbete i Danmark är antingen fullt eller begränsat skattskyldiga i landet. Fullt skattskyldig kan bara den som bor i Danmark bli. De arbetstagare som pendlar mellan sitt arbete i Danmark och sin bostad i Sverige är därför begränsat skattskyldiga i Danmark, och kan välja att bli beskattade enligt den så kallade gränsgångarregeln.
Skriv ut

Krav vid gränsgångarbeskattning

De anställda som pendlar mellan bostaden i Sverige och arbetet i Danmark, och har mer än 75 procent av sin sammanlagda inkomst från Danmark baserat på de särskilda reglerna för beräkning, kan välja att beskattas enligt gränsgångarregeln.


Avdrag vid gränsgångarbeskattning

Gränsgångarbeskattning påverkar framför allt rätten till avdrag. Den som beskattas enligt gränsgångarregeln har rätt att göra samma avdrag som boende i Danmark, trots att han eller hon pendlar. De danska myndigheterna kan dock inte beskatta andra inkomster än de danska, eftersom personen inte bor i Danmark.


Beskattas den anställde enligt gränsgångarregeln kan denne göra följande avdrag:

  • ett grundavdrag på 46.700 DKK per år (2021)
  • avdrag för resor till och från arbetet
  • ränteavdrag
  • avgifter till godkända danska a-kassor och fackföreningar
  • danskt och svenskt pensionssparande
  • avdrag för räntor på svenska lån och studielån

Avdragsmässigt är den stora skillnaden att gränsgångarbeskattning ger rätt till ränteavdrag, vilket begränsad skattskyldighet inte ger.


Ytterligare information

Ytterligare information om skattskyldighet kan fås från Skattestyrelsen.

Skat i Øresundsregionen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Vi stöds av