Inkomstskatt i Sverige

Senast uppdaterad 2021-02-10
Anställdas löneinkomst beskattas i det land där arbetet utförs. Det betyder att en person som utför sitt arbete i Sverige också beskattas där, även om personen är bosatt i Danmark.
Skriv ut

Två olika sätt att beskattas för den anställde

För den anställde finns två olika sätt att bli beskattad. Medarbetaren kan välja SINK-beskattning eller att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i Sverige. SINK står för "Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta" och är en statlig bruttoskatt på 25 procent (2021). 

Väljer den anställde SINK-beskattning ges ingen rätt till avdrag. Skulle den anställde däremot välja beskattning enligt inkomstskattelagen kan det finnas möjlighet till avdrag enligt särskilda regler. 

Den som inte bor i Sverige och inte betalar SINK-skatt utan istället beskattas enligt inkomstskattelagen, betalar en kommunal skattesats som är genomsnittlig för riket. År 2021 är den 32,27 procent. Till den kommunala skatten tillkommer också eventuell statlig skatt, beroende på hur hög inkomsten är.

Vad ska du som arbetsgivare göra?

Som arbetsgivare är det bra att diskutera eventuell SINK-beskattning med de anställda som bor i Danmark och arbetar i Sverige. Om SINK-beskattning blir aktuell kan antingen arbetsgivaren eller den anställde ansöka om detta. Ansökan om SINK-skatt görs via blankett SKV 4350. Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida.  Om det är första gången personen arbetar i Sverige ska en pass-kopia bifogas i ansökan.

Skatteverket - blankett SKV 4350, SINK-skatt

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Kontakt Øresunddirekts informationscenter

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av