Huvudregler kring socialförsäkringen

Enligt huvudregeln är alla anställda socialförsäkrade i det land där de arbetar. Sociala avgifter ska betalas i det land där den anställde är socialförsäkrad. Avdragsrätt för sociala avgifter gäller i båda länderna.
Skriv ut

OBS! Under coronapandemin råder ett undantag i socialförsäkringen som gör det möjligt för anställda att arbeta hemifrån och minska smittspridning. 

Läs mer om undantaget på oresunddirekt.se

Arbetslandet står för sociala förmåner

Arbetstagaren omfattas av den lagstiftning kring socialförsäkring som gäller i arbetslandet. Det betyder att du som arbetsgivare också är skyldig att betala sociala avgifter för den anställde i det land denne arbetar. Arbetstagaren blir då berättigad till de förmåner som socialförsäkringen i det aktuella landet erbjuder. Förmåner som styrs av socialförsäkringen är bland annat pension och föräldrapenning.

Danska sociala avgifter

I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Företagen betalar ATP, bidrag till Arbejds- og Erhvervssygedom, Lønmodtagernes Garantifond, (LG) samt ett finansieringsbidrag.

Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent) och ATP. Detta är en anledning till att danska löner generellt är högre än svenska löner.

Svenska sociala avgifter

I Sverige är det arbetsgivaren som står för de anställdas inbetalningar till socialförsäkringssystemet. Har du ett fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent (2018), är du utan fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna 20,7 procent (2018).

Avdragsrätt

I både Danmark och Sverige är det möjligt att dra av såväl företagets som den enskildes sociala avgifter. Det gäller även avgifter som betalas till en utländsk obligatorisk socialförsäkring i ett annat EU-land.

Ytterligare information

  • Vill du ha mer information om socialförsäkringen i Sverige kan du kontakta Försäkringskassan. För ytterligare upplysningar om sociala avgifter i Sverige kontakta Skatteverket.

Försäkringskassan - för arbetsgivare

Skatteverket

 

  • Vill du veta mer om dansk socialförsäkring kan du kontakta det internationella kontoret på Udbetaling Danmark, som är en av de myndigheter som har hand om socialförsäkringsfrågor i Danmark.

Udbetaling Danmark

 

  • För ytterligare information om sociala avgifter i Danmark kan du kontakta ATP. När det gäller frågor om avdragsrätt går det bra att kontakta Skattestyrelsen. Du kan också kontakta Försäkringskassan eller Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

ATP

Skattestyrelsen

Øresunddirekts informationscenter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av