Huvudregler kring socialförsäkringen

Enligt huvudregeln är alla anställda socialförsäkrade i det land där de arbetar. Sociala avgifter ska betalas i det land där den anställde är socialförsäkrad. Avdragsrätt för sociala avgifter gäller i båda länderna.
Skriv ut

Arbetslandet står för sociala förmåner

Arbetstagaren omfattas av den lagstiftning kring socialförsäkring som gäller i arbetslandet. Det betyder att du som arbetsgivare också är skyldig att betala sociala avgifter för den anställde i det land denne arbetar. Arbetstagaren blir då berättigad till de förmåner som socialförsäkringen i det aktuella landet erbjuder. Förmåner som styrs av socialförsäkringen är bland annat pension och föräldrapenning.

Danska sociala avgifter

I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Företagen betalar ATP, bidrag till Arbejds- og Erhvervssygedom, Lønmodtagernes Garantifond, (LG) samt ett finansieringsbidrag.

Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent) och ATP. Detta är en anledning till att danska löner generellt är högre än svenska löner.

Svenska sociala avgifter

I Sverige är det arbetsgivaren som står för de anställdas inbetalningar till socialförsäkringssystemet. Har du ett fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent (2018), är du utan fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna 20,7 procent (2018).

Avdragsrätt

I både Danmark och Sverige är det möjligt att dra av såväl företagets som den enskildes sociala avgifter. Det gäller även avgifter som betalas till en utländsk obligatorisk socialförsäkring i ett annat EU-land.

Ytterligare information

  • Vill du ha mer information om socialförsäkringen i Sverige kan du kontakta Försäkringskassan. För ytterligare upplysningar om sociala avgifter i Sverige kontakta Skatteverket.

Försäkringskassan - för arbetsgivare

Skatteverket

 

  • Vill du veta mer om dansk socialförsäkring kan du kontakta det internationella kontoret på Udbetaling Danmark, som är en av de myndigheter som har hand om socialförsäkringsfrågor i Danmark.

Udbetaling Danmark

 

  • För ytterligare information om sociala avgifter i Danmark kan du kontakta ATP. När det gäller frågor om avdragsrätt går det bra att kontakta Skattestyrelsen. Du kan också kontakta Försäkringskassan eller Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

ATP

Skattestyrelsen

Øresunddirekts informationscenter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av