Öresundsexperterna är specialister och rådgivare inom specifika ämnesområden, som kostnadsfritt besvarar dina frågor om att driva verksamhet på andra sidan Öresund.

Generella svar

Öresundsexperterna besvarar din fråga i mån av tid, men det är inte säkert att du får ett svar på din fråga. Se därför också redan publicerade frågor och svar under frågeformuläret i varje kategori.

 

Öresundsexperterna ger generella svar på dina frågor och kan därmed inte ersätta specifik och individuell rådgivning. Vid specifika frågor hänvisar vi till individuell rådgivning.

 

Du hittar redan publicerade frågor och svar under frågeformuläret i varje vald ämneskategori på sidan "Ställ frågor".

Riktlinjer för Öresundsexperterna

Relevanta frågor och svar kan komma att offentliggöras på hemsidan för att hjälpa andra i samma situation som kan ha liknande frågor. Vid publicering tas ditt namn, dina kontaktuppgifter och andra eventuellt känsliga uppgifter bort för att säkra din anonymitet.

 

Frågor som omnämner verksamheter, personer eller andra på ett negativt sätt, kommer att redigeras av Öresundsexperterna så att frågorna blir anonyma.

 

Öresundsexperterna får inte på eget initiativ använda en fråga från en användare av tjänsten i kommersiellt syfte. Det betyder att en expert i samband med svaret inte får erbjuda frågeställaren rådgivning eller andra konsulttjänster mot betalning.