Spørgsmål: Skall jag fakturera Moms på arbete när jag har ett Svensk registrerad Aktiebolag i Sverige för byggtjänster

Hej Om jag har ett Svensk registrerad aktiebolag och har bopäl och svensk medborgare och skall fakturera Arbete och Tjänster utförd i Danmark till min uppdragsgivare som bor i ett tredje land utanför EU (Singapore) för byggarbeta utfört i Danmark kan jag fakturera exklusivt moms? 1) Om faktura skickas till ett registrerad företag i Singapore 2) Om faktura skickas till en privat person som bor i Singapore

Svar

den 3 juli 2023
Skatt och moms

Hej

Som jeg forstå det vil det i begge tilfælde være fakturering til udenfor EU. Der skal pålægges moms

Mh

Henriette la Cour

Vi stöds av