Danska branschorganisationer och nätverk

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri är en näringslivs- och arbetsgivarorganisation för 5600 företag inom bygg, anläggning och byggindustri. Medlemsföretagen sysselsätter cirka 70 000 medarbetare. Dansk Byggeris medlemmar ska kunna utveckla sina verksamheter på bästa möjliga sätt, till gagn för sysselsättning, konkurrens och omsättning. Dansk Byggeris viktigaste uppgifter är därför att säkra avtal, ge service, utöva politiskt inflytande och att delta i den politiska debatten.

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv är närings- och arbetsgivarorganisation för framtidens näringsliv. Organisationen representerar ett stort antal företag inom cirka 100 branschorganisationer inom områdena handel, information och rådgivning, upplevelse, transport och service. Dansk Erhvervs mission är att skapa konkurrenskraft för sina medlemmar i en globaliserad ekonomi. De är medlemmarnas sparringpartner och politiska språkrör.

Dansk Industri

DI är näringslivets organisation för fler än 10 000 medlemsföretag med över 1,4 miljon medarbetare i Danmark och utomlands. DI arbetar bland annat för att skapa bästa möjliga villkor för näringslivet och med att förbättra företagens villkor på områden som arbetskraft, skatt, klimat och integration. DI förhandlar dessutom om de största kollektivavtalen på den danska arbetsmarknaden.

Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance är läkemedelsbranschens gemensamma organisation som arbetar med att främja forskningsprojekt och nätverkssamarbete tvärs över sundet.

Handelskammaren

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vidare stöder de affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar och sammanför företag i olika nätverk samt på deras många möten. Handelskammaren har drygt 2800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Halland län.