Marknadsinformation i Danmark

Business Sweden i Köpenhamn

Business Swedens uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp gör de din utlandssatsning möjlig - snabbare och enklare.

Kontakt
Telefon: +45-33 15 55 22
Mail: danmark@business-sweden.se

Øresund Kommunikation

Øresund Kommunikation har 10 års erfarenhet av att öka förståelsen mellan danskt och svenskt näringsliv och erbjuder bland annat föreläsningar som ger svar på vad som bör uppmärksammas vid handel med danskar: förhandlingskultur, affärsmentalitet, ledarens roll, fördomar, viktiga språkfällor med mera. Företaget erbjuder även snabbkurser i danska.

Kontakt
Telefon: +45-20 28 01 38

Invest in Denmark

Invest in Denmark är en investeringsfrämjande organisation i det danska Udenrigsministeriets regi. Invest in Denmark arbetar med att locka utländska kunskapsbaserade investeringar till Danmark, särskilt inom informations- och kommunikationsteknologi, medicin- och bioteknologi (bland annat medicinteknik) och hållbar energi, där Danmark har både forskning och produktion i världsklass.

Invest in Denmark har projektledare i flera danska regioner och därmed djupgående kunskap om lokalområdet samt tätt samarbete med regioner, forskningsinstitut och företag i hela landet.

Kontakt
Telefon: +45 3392 1116
Mail: indk@um.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen

Styrelsen registrerar varumärken och patent. På hemsidan kan du se om din idé är ledig. 

Tendens Öresund

Tendens Øresund är en publikation som analyserar integrationen och utvecklingen i Öresundsregionen. Till exempel finner du statistik och analyser av områden som flyttningar över Öresund, näringslivsstrukturen, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen. Analyserna är resultatet av ett samarbete tvärs över Öresund mellan statistiker och analytiker vid flera organisationer i Öresundsregionen. 

Ørestat

Ørestat är en databas som består av jämförbar gränsregional statistik för Öresundsregionen. Databasen innehåller statistik inom totalt tio ämnesområden, vars syfte är att belysa integrationen mellan den svenska och den danska sidan före och efter Øresundsbrons öppnande år 2000. Statistiken är utarbetad i samarbete med Statistiska Centralbyrån i Sverige och Danmarks Statistik.