Marknadsinformation i Danmark

Business Sweden i Köpenhamn

Exportrådets uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp gör man din utlandssatsning möjlig - snabbare och enklare.

Kontakta gärna kontoret i Köpenhamn
Telefon: +45-33 15 55 22
Mail: danmark@business-sweden.se

Øresund Kommunikation

Øresund Kommunikation har 10 års erfarenhet av att öka förståelsen mellan danskt och svenskt näringsliv och erbjuder bland annat föreläsningar som ger svar på vad man ska vara uppmärksam på när man vill handla med danskar: Förhandlingskultur, affärsmentalitet, ledarens roll, fördomar, viktiga språkfällor osv. Föreläsningen är både informativ och underhållande. Företaget erbjuder även snabbkurser i danska.

Telefon: +45-20 28 01 38

Invest in Denmark

Invest in Denmark är en investeringsfrämjande organisation i det danska Udenrigsministeriets regi. Invest in Denmark arbetar med att locka utländska kunskapsbaserade investeringar till Danmark, särskilt inom informations- och kommunikationsteknologi, medicin- och bioteknologi (bland annat medicinteknik) och hållbar energi, där Danmark har både forskning och produktion i världsklass.

Invest in Denmark har projektledare i flera danska regioner och därmed djupgående kunskap om lokalområdet samt tätt samarbete med regioner, forskningsinstitut och företag i hela landet.

Kontakt:
Telefon: +45 3392 1116
Mail: idk@um.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen

Registrerar varumärken och patent

Tendens Öresund

Tendens Øresund är en publikation som analyserar integrationen och utvecklingen i Öresundsregionen. Till exempel kan du läsa statistik och analyser av områden som flyttningar över Öresund, näringslivsstrulturen, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen. Analyserna är resultatet av ett samarbete tvärs över Öresund mellan statistiker och analytiker vid tolv organisationer i Öresundsregionen. 

Ørestat

Ørestat är en databas som består av jämförbar gränsregional statistik för Öresundsregionen. Databasen innehåller statistik inom totalt elva ämnesområden vars syfte är att belysa integrationen mellan den svenska och den danska sidan före och efter Øresundsbrons öppnande år 2000. Statistiken är utarbetad i samarbete med Statistiska Centralbyrån i Sverige och Danmarks Statistik.

SAXIS

Om man ska starta ett företag från grunden i ett annat land kan detta vara mycket tidskrävande och inte minst kostsamt. Det kan därför vara värt att köpa ett befintligt företag som redan har nätverk, leverantörer, partners och kunder.

Saxis har företag till salu i Danmark och arbetar på att bygga broar mellan företag i de två länderna som vill köpa eller sälja företag till varandra. Vi kan hjälpa till med juridiska dokument, köparsökning, att hitta rätt företagsmäklare eller att hitta den bästa investeringen för dig.

Hitta företag till salu i Danmark eller kontakta oss på:
Telefon: +46 0101502040
Mail: mb@saxis.se