Försäkringar för verksamheter och företag i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-29
Om du startar företag i Danmark ska du också försäkra din verksamhet. Vissa försäkringar måste företaget ha enligt lag och andra är frivilliga. Vilka försäkringar du behöver teckna beror på vilken typ av företag du har. Tänk på att det inte alltid är tillräckligt med de lagstadgade försäkringarna. Det kan också vara bra att komplettera med frivilliga försäkringar.
Skriv ut

Foto: Copenhagen Capacity / Frederik Teodor Toft

Lagstadgade försäkringar

Vissa försäkringar för företag är obligatoriska enligt dansk lagstiftning. 

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring (Arbejdsskadeforsikring) är en lagstadgad försäkring som du ska teckna om du har anställda i ditt företag. Den säkerställer att anställda eller deras efterlevande får ersättning om de drabbas av sjukdom eller olycka, orsakad av arbetet eller arbetsförhållandena.

Läs mer om arbetsskadeförsäkring hos virksomhedsguiden.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) är obligatorisk för alla privata och offentliga arbetsgivare i Danmark. Även frilansare kan teckna denna försäkring för sig själva, men det är inte lagpliktigt.

Läs mer om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på virk.dk

Ansvarsförsäkring för fordon

Du behöver teckna ansvarsförsäkring för alla fordon som kör på offentliga vägar.
Försäkringen täcker den skada du som ägare eller användare av ett fordon vållar andra. Den täcker dock inte eventuella skador på ditt eget fordon.

Brandförsäkring av byggnader

Om du äger de byggnader varifrån du bedriver verksamhet i Danmark måste du teckna en så kallad Bygningsbrandforsikring. Den försäkrar dig vid tillfälle av brand, blixtnedslag och explosion.

Försäkringen är inte lagstadgad, men är ofta ett krav från banken ifall man har lån på byggnaden.

Ansvarsförsäkring vid rådgivning

I vissa branscher – exempelvis inom juridik och revision – kan man ha rådgivningsansvar och ska då teckna en försäkring som täcker detta ansvar.

Försäkringen täcker om verksamheten hålls ansvarig för rådgivning som lett till förluster för klienten.

Kontakta en branschorganisation eller försäkringsbolag för besked om din verksamhet kräver en ansvarsförsäkring för rådgivning.

Frivilliga försäkringar

Det finns många andra försäkringar som är frivilliga att teckna och som skyddar din verksamhet om olyckan är framme. Ta kontakt med ett försäkringsbolag för att höra om vilka försäkringar de erbjuder.

Svenskt försäkringsbolag för dansk verksamhet

Vissa svenska försäkringsbolag erbjuder försäkringslösningar för andra nordiska länder. Detta kan vara en bra lösning för dig som har verksamhet på flera olika marknader.

Kontakta ditt svenska försäkringsbolag för att se vad de erbjuder.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Lars hjälper dig genom den danska pensionsdjungeln

Øresundsexperten Lars Hjorth är specialiserad på pension för dansk-svenska gränspendlare och hjälper svenska företag finna effektiva pensionslösningar för sina anställda. De två länders pensionssystem kan ofta vara något klurig, varför det kan vara en god idé att söka professionell rådgivning.

Vi stöds av