Byggbranschen: Anställning, utbildning och miljö

Senast uppdaterad 2022-01-12
Om ditt företag ska utföra arbete i Danmark måste ni följa de lagar och regler för arbetsmiljö och anställning som gäller där. Vissa yrkesgrupper kräver godkänd utbildning för att få utföra arbete i Danmark.
Skriv ut

Yrkesgrupper som kräver utbildning

Den danska myndigheten "Arbejdstilsynet" kontrollerar utländska yrkesmässiga kvalifikationer. Den enskilde ska själv ansöka om att få sina kvalifikationer godkända av Arbejdstilsynet. Processen kan ta lång tid, tänk därför på att ansöka i god tid.

Arbejdstilsynet - Udenlandsk arbejdskraft og anerkendelse af kvalifikationer

Det är flera yrkesgrupper som kräver godkänd utbildning för att få utföras i Danmark. Det gäller till exempel följande arbeten:

  • Arbete med asbest
  • Arbete som förare av teleskoplastare
  • Hissmontör
  • Gaffeltrucksförare
  • Kranförare (mobila kranar, tornkranar, lastbilsmonterade kranar)
  • Arbete som montör av kylanläggningar
  • Arbete med montering av vissa typer av byggnadsställningar
  • Svetsningsarbete


Vissa typer av arbete kräver säkerhetsutbildning för att få utföras. Till exempel ska den som utför vägarbete på offentliga vägar ha gått kursen "vejen som arbejdsplads". Kurserna ges av danska VEU-center.

VEU-center

 

Semesterlagstiftningen

Den danska semesterlagstiftningen gäller för alla som arbetar i Danmark, vilket betyder att de anställda ska ha minst 12,5 % i semesterersättning (feriepenge) och tjäna in 2,08 semesterdagar varje månad.

Som konsekvens av den så kallade Lavaldomen har danska fackföreningar fått rätt att starta processer mot utländska företag som inte vill skriva under ett avtal som överensstämmer med de danska kollektivavtalen.

 

Miljö

Företag som utför arbete i Danmark måste följa danska arbetsmiljöregler. Du finner information om dessa på bland annat följande hemsidor:

BAR - Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Arbejdstillsynet

Byggesikkerhed.dk

 

Ytterligare information

Mer information för ditt företag om anställning, utbildning och miljö kan du hitta på Erhvervsstyrelsens hemsida. 

Erhvervsstyrelsen

Nyttiga länkar - Personalfrågor

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Nordic Installation trappar upp sina internationella uppdrag

Medan Cityringen i Köpenhamn byggs installerar Nordic installation rulltrappor i de nya metrostationerna. Uppdraget ingår i det svenska bolagets satsning på den nordiska marknaden.

Vi stöds av