Sälja tjänster i Danmark

Senast uppdaterad 2022-12-12
Om du vill sälja tjänster i Danmark är det viktigt att du har koll på de lagar och regler som gäller. Både Danmark och Sverige lyder under EU's tjänstedirektiv, som ska underlätta för företag att sälja tjänster i andra EU- och EES-länder.
Skriv ut

Både Danmark och Sverige lyder under EU:s  tjänstedirektiv, som ska underlätta för företag att sälja tjänster i andra EU- och EES-länder.

Tjänstedirektivet omfattar en lång rad tjänster inom olika branscher. Huvudregeln är att alla tjänster som utförs av privata tjänsteutövare omfattas av reglerna. Till exempel är områdena bygg och anläggning samt fastighetsmäklarbranschen omfattade av tjänstedirektivet. En rad områden är dock undantagna, till exempel tjänster inom finans och sjukvård samt vikariebyråer.

 

Den som säljer tjänster i ett annat land har enligt tjänstedirektivet både rättigheter och skyldigheter:

  • Om du som äger en svensk verksamhet vill etablera dig eller leverera tjänster på den danska marknaden, kan du använda dig av hemsidan Business In Denmark. Det är en bra ingång till de krav som Danmark ställer på dig som ägare av ett svenskt företag. Där hittar du information om regler och tillstånd och du kan fylla i och skicka in ansökningar online, till exempel ansökningar för dig som vill bli fastighetsmäklare i Danmark.

Business In Denmark

  • När du har skickat in din ansökan till relevant dansk myndighet åligger det myndigheten att samarbeta med sin svenska motsvarighet om det skulle uppstå oklarheter. Med andra ord kan de inte be dig att själv kontakta den svenska myndigheten.
  • Du får inte utsätta din kund (företag eller privatperson) för ojämlik behandling på grund av kundens nationalitet eller bosättning, såvida det inte har en objektiv orsak som till exempel merkostnader.
  • Du måste i god tid upplysa kunden om företagets namn och i vilken form verksamheten drivs.
  • På kundens begäran måste du redogöra för om du levererar flera olika tjänster och om du samarbetar med andra om den gällande tjänsten. Om det är fallet måste du kunna upplysa om hur du undgår eventuella intressekonflikter.
  • Om ditt yrke regleras i lag, det vill säga att du ska vara auktoriserad för att kunna utföra ditt yrke, ska du upplysa kunden om vilka fackliga organisationer du är registrerad hos, din yrkestitel och vilken medlemsstat som har auktoriserat dig. Du måste också kunna upplysa kunden om vilka yrkesmässiga regler som gäller i det land du är etablerad i och hur denne får tillgång till upplysningarna.

 

Du kan läsa mer om tjänstedirektivet och reglerna för tjänsteutövning hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen - Servicedirektivet

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av