Punktskatter i Sverige och Danmark

Senast uppdaterad 2021-12-09
Ett svenskt företag som handlar med varor eller tjänster i Danmark ska som regel betala danska punktafgifter (punktskatter) eller miljöavgifter till den danska staten. Om ditt företag för in varor från Danmark till Sverige, kan det bli skyldigt att betala punktskatter till Sverige. Generellt sett har Danmark fler punktskatter än Sverige.
Skriv ut
Punktskatter i Danmark

Ett svenskt företag som handlar med varor eller tjänster i Danmark och har fast driftställe där, ska som regel betala danska punktafgifter (punktskatter) eller miljöavgifter till den danska staten. Generellt sett har Danmark fler punktskatter än Sverige.

Ska ditt företag betala punktskatter?

Huvudregeln är att om ditt företag framställer eller inför avgiftspliktiga varor i Danmark ska du registreras för danska punktskatter. Även du som bedriver mellanhandel med avgiftspliktiga varor (grossist) ska i vissa fall registreras för punktskatter. Till skillnad från momsen så ska punktskatten endast indrivas en gång på sin väg från producent till förbrukare. I vilken del av denna process som avgiften ska betalas varierar från vara till vara.

Skatt på bland annat socker och kaffe

I Danmark betalar man i samband med produktion eller import punktskatter på bland annat avfall, dryckesvaror, tobak, choklad, glass, kaffe och te, kemiska ämnen, emballage av papper och plast, däck och bilar. Se en fullständig lista på Skattestyrelsens hemsida.

Skattestyrelsen - punktafgifter 

Blankett för registrering av punktskatter

Du kan registrera ditt företag för punktskatter via virk.dk - punktafgifter, indberet. Punktskatten räknas ut månadsvis och ska betalas senast den 15:e månaden efter.

Virk.dk - punktafgifter, indberet

Punktskatter i Sverige

Om ditt företag för in varor från Danmark till Sverige, kan det bli skyldigt att betala punktskatter till Sverige. Däremot ska företaget som regel inte betala punktskatter till Danmark om företaget inte har fast driftsställe där.

Beskattning i konsumtionslandet

Enligt EU regler kan punktavgiftspliktiga varor cirkulera fritt (utan gränskontroller) fram till dess att varan anses släppt för konsumtion. Beskattningen sker alltså slutligen i konsumtionslandet.

Varor belagda med punktskatter

Följande punktskatter är gällande vid införsel till Sverige:

 • Alkoholskatt
 • Avfallsskatt
 • Bekämpningsmedelsskatt
 • Energiskatter
 • Fordonsskatt
 • Kärnkraftsskatt
 • Lotteriskatt
 • Naturgasskatt
 • Reklamskatt
 • Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
 • Skatt på vinstsparande m.m.
 • Spelskatt
 • Särskild premieskatt för grupplivförsäkring
 • Tobaksskatt

Mer information om punktskatter

Du hittar mer information om punktskatter på Skatteverkets webbplats. Vid frågor angående punktskatter kan du kontakta Skatteverket per telefon.  

Skatteverket - om punktskatter

Frågor om punktskatter - kontaktuppgifter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av