Val av företagsform

Senast uppdaterad 2022-12-12
Du kan välja mellan olika företagsformer när du startar företag i Danmark. Skillnaderna visar sig bland annat i antalet ägare, krav på kapital och hur ansvarsfördelningen ser ut. Du kan ändra företagets form senare, om det skulle visa sig att en annan variant passar bättre.
Skriv ut

De danska företagsformerna är:

 

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed kan bara ha en ägare. Däremot får du gärna ha anställda. Du som ägare är personligen ansvarig för företagets ekonomiska förpliktelser. Det finns inget krav på storleken på startkapital. En enkeltmandsvirksomhed behöver ingen formell ledning eller styrelse.

 

Personlig mindre virksomhed (PMV)

En personlig mindre virksomhed ägs av dig personligen och kan inte ha andra ägare. En PMV kan inte vara momspliktig eller ha anställda. Inget startkapital krävs men i praktiken måste du alltid ha den ekonomi som krävs för att driva verksamheten.  Det är ägaren som fattar alla beslut om företaget och det är ägaren som är ansvarig för företagets skulder och andra skyldigheter.

 

Interessentskab (I/S)

Ett interessentskab ägs av dig och minst en annan ägare. Ni ansvarar tillsammans, solidariskt, för företagets skulder och ekonomiska förpliktelser, med allt ni äger och har. Ett interessentskab behöver ingen formell ledning eller styrelse.

 

Anpartsselskab (APS)

Ett anpartsselskab ägs av dig, en eller flera andra. Tillgångarna i ett anpartsselskab är företagets och inte ägarnas. Du och övriga ägare är inte personligen ansvariga för företagets skulder och ekonomiska förpliktelser. Ett anpartsselskab måste ha en formell ledning eller styrelse. Startar du ett anpartsselskab måste du ha kapital på minst 40.000 DKK.

 

Aktieselskab (A/S)

Ett aktieselskab ägs av dig ensam eller tillsammans med en eller flera andra. Tillgångarna tillhör företaget och inte ägarna. Ett aktieselskab måste ha både en direktion, en styrelse och ett kapitalkrav på 400.000 DKK.

 

Få mer information:

På Virksomhedsguiden kan du läsa om de olika verksamhetsformerna och vad som skiljer dem åt. 

Virksomhedsguidens webbplats


Det går också bra att vända sig till Business Sweden om du vill ha information om de danska företagsformerna. De hjälper svenska företag som vill göra en satsning på den danska marknaden. 

Business Sweden 

 

Du kan även ringa till Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden och ställa frågor: +45 30 10 80 80. 

Copenhagen Business Hub


Ytterligare information kan du få på Erhvervs- og selskabsstyrelsen eller virk.dk.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen

virk.dk

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Bo hjälper svenska verksamheter med dansk företagsrätt

Om du och ditt svenska företag vill göra affärer på andra sidan av sundet så är det viktigt att förstå danska lagar och regler. Då kan öresundsexperten Bo Enevold Uhrenfeldt vägleda ditt företag i frågor angående arbets- och anställningsrätt, samt arbetsmiljö och arbetsskador.

Vi stöds av