Nyttiga länkar - Danska branschorganisationer och nätverk

Senast uppdaterad 2024-02-29
I Danmark finns det precis som i Sverige många branschorganisationer och nätverk för dig som är företagare. Vi har samlat länkarna till några av dem.
Skriv ut
Dansk Byggeri

Dansk Byggeri är en näringslivs- och arbetsgivarorganisation för företag inom bygg, anläggning och byggindustri. Medlemsföretagen sysselsätter många medarbetare. Dansk Byggeris medlemmar ska kunna utveckla sina verksamheter på bästa möjliga sätt, till gagn för sysselsättning, konkurrens och omsättning. Dansk Byggeris viktigaste uppgifter är därför att säkra avtal, ge service, utöva politiskt inflytande och att delta i den politiska debatten.

Dansk Byggeris webbplats

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv är närings- och arbetsgivarorganisation för framtidens näringsliv. Organisationen representerar ett stort antal företag och branschorganisationer inom områdena handel, information och rådgivning, upplevelse, transport och service. Dansk Erhvervs mission är att skapa konkurrenskraft för sina medlemmar i en globaliserad ekonomi. De är medlemmarnas sparringpartner och politiska språkrör.

Dansk Erhvervs webbplats

Dansk Industri

DI är näringslivets organisation för fler än 10.000 medlemsföretag med över 1,4 miljon medarbetare i Danmark och utomlands. DI arbetar bland annat för att skapa bästa möjliga villkor för näringslivet och med att förbättra företagens villkor på områden som arbetskraft, skatt, klimat och integration. DI förhandlar dessutom om de största kollektivavtalen på den danska arbetsmarknaden.

Dansk Industris webbplats

Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance är läkemedelsbranschens gemensamma organisation som arbetar med att främja forskningsprojekt och nätverkssamarbete tvärs över sundet.

Medicon Valley Alliances webbplats

Handelskammaren

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intressen. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vidare stöder de affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar och sammanför företag i olika nätverk samt på deras många möten. Handelskammaren har många medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Halland län.

Handelskammarens webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av