Nyttiga länkar - Starta företag i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-29
Bra rådgivning är viktigt för ett företag som ska etablera sig i ett annat land. På Øresunddirektbusiness försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna. Här hittar du dessutom en lista över relevanta myndigheter, rådgivare och organisationer som kan hjälpa dig vidare. Vissa av aktörerna är privata rådgivare vilket betyder att deras service inte är helt kostnadsfri. Du är också välkommen att skriva till oss på Øresunddirektbusiness för mer information.
Skriv ut
Business Sweden i Köpenhamn

Business Swedens uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats gör de din utlandssatsning möjlig - snabbare och enklare.

Kontakt
Telefon: +45-33 15 55 22
Mail: danmark@business-sweden.se

Business Swedens webbplats

Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus är en av Köpenhamns ingångar till näringslivet som hjälper näringsidkare och företag som vill etablera sig i Köpenhamns kommun med olika typer av företagstillstånd. De erbjuder gratis rådgivning och kurser inom etablering, affärsplan, strategi, finansiering, marknadsföring och internationationalisering.  

Kontakt
Telefon: +45 33 66 33 33 
Mail: erhverv@kk.dk

Besök Københavns Erhvervshus webbplats

Invest in Denmark

Invest in Denmark är en investeringsfrämjande organisation i det danska Udenrigsministeriets regi. Invest in Denmark arbetar med att locka utländska kunskapsbaserade investeringar till Danmark, särskilt inom informations- och kommunikationsteknologi, medicin- och bioteknologi (bland annat medicinteknik) och hållbar energi, där Danmark har både forskning och produktion i världsklass. Invest in Denmark har projektledare i flera danska regioner och därmed djupgående kunskap om lokalområdet samt tätt samarbete med regioner, forskningsinstitut och företag i hela landet.

Kontakt 
Telefon: +45 3392 1116 
Mail: indk@um.dk

Invest in Denmarks webbplats

Europa-Kommissionens portal till näringslivet

Praktisk information på flera språk och e-myndighetstjänster för företag som letar affärsmöjligheter i andra EU-länder. Tillhandahålls gemensamt av EU-kommissionen och EU-ländernas myndigheter.

Europa-kommissionens portal

Copenhagen Capacity

Copenhagen Capacity är den danska huvudstadsregionens officiella investeringsfrämjande organisation. Organisationens mission är att marknadsföra den danska huvudstadsregionen internationellt, med målet att locka utländska företag och få dem att stanna i regionen. Copenhagen Capacitys arbete stödjer regionens fortsatta växt och välfärd, bidrar till att utveckla regionens styrkeområden och fokuserar därmed på att regionen blir den plats i Norden där företagen föredrar att etablera sig. Utländska företag erbjuds assistans och rådgivning. Båda delar är gratis och sker i förtrolighet.

Copenhagen Capacitys webbplats

Invest in Skåne

Invest in Skåne är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne med uppdrag att attrahera utländska investeringar till Skåne samt att främja export och internationalisering för skånska företag. Organisationen erbjuder kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som vill etablera sig i Skåne, samt skånska företag som är redo att ta steget ut på den internationella marknaden. Särskilt fokus ligger på följande områden: läkemedels- och medicinteknik, informations- och kommunikationsteknik, miljöteknik, handel, fastigheter, logistik, turism, livsmedel- och produktionsteknik samt förpackningar och förpackningsteknik.

Besök Invest in Skånes webbplats

SAXIS

Saxis har företag till salu i Danmark och arbetar på att bygga broar mellan företag i de två länderna som vill köpa eller sälja företag till varandra. De kan hjälpa till med juridiska dokument, köparsökning, att hitta rätt företagsmäklare eller att finna rätt investering.

Saxis webbplats

Verksamt.se

Information om utländsk etablering av ditt svenska företag.

Verksamt.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av