Innan du anställer en medarbetare från Danmark

Senast uppdaterad 2023-02-10
Som arbetsgivare bör du känna till de skillnader som finns mellan de svenska och danska regler vad gäller arbetsmarknad, skatt och socialförsäkring så att du kan göra din nya danska medarbetare uppmärksam på hur hen påverkas av dessa.
Skriv ut

Arbetstid

Den svenska arbetsveckan är generellt sett längre än den danska, 40 timmar exklusive lunch jämfört med 37 timmar i Danmark. Dessutom ingår lunchpausen ofta i arbetstiden i Danmark.

 

A-kassa

Den som arbetar i Sverige och vill vara arbetslöshetsförsäkrad ska vara det i en svensk a-kassa. Det betyder att det eventuella medlemskapet i en dansk a-kassa ska överföras till en motsvarande a-kassa i Sverige i stället. Detta ska göras från och med dag ett på den nya anställningen. I annat fall är den anställde felförsäkrad och riskerar att mista rätten till inkomstrelaterad ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

 

Arbetsskadeförsäkring

När du anställer en dansk medarbetare som ska jobba i Danmark, ska du teckna en arbetsskadeförsäkring för den anställde.

Den danska arbetsskadelagen eller "Arbejdsskadeloven" kräver att du som arbetsgivare har en arbejdsskadeförsäkring som täcker in dina medarbetare om de råkar ut för en olycka i arbetet, till exempel om en medarbetare faller ner från en byggnadsställning.

Försäkringen täcker:

  • Behandling, rehabilitering och hjälpmedel
  • Förlust av arbetsförmåga
  • Bestående men
  • Övergångsbelopp till efterlevande vid dödsfall
  • Förlust av familjeförsörjare

Läs mer på Arbjedsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdstilsynet en dansk myndighet som arbetar för en säker arbetsmiljö, genom exempelvis tillsyn och utarbetande av regler inom området. 

Arbejdstilsynet

 

 

Skatt

De anställda som dagligen pendlar mellan sin bostad i Danmark och ett arbete i Sverige är begränsat skattskyldiga och kan ansöka om att betala så kallad SINK-skatt. SINK-skatten ligger på 25 procent (2023) och är en statlig bruttoskatt på inkomsten. Det betyder att den anställde kan ha andra intäkter, till exempel ränteintäkter, som fortfarande ska beskattas i Danmark. SINK-skatt ger ingen rätt till avdrag i deklarationen. De anställda kan också välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen, det vill säga vanlig svensk skatt, och därmed få rätt till avdrag under vissa villkor.

Skatteverket - blankett SINK-skatt

 

Semester 

Både i Sverige och Danmark är den anställde garanterad minst fem veckors semester. I övrigt skiljer sig de olika semestersystemen åt. Därför är det viktigt att informera de anställda om vad som gäller. 

Läs mer om Ferieloven här

 

Barn och familj

Den som arbetar i Sverige och bor i Danmark är socialförsäkrad i Sverige. Därmed har den anställde rätt till samma socialförsäkring som den som arbetar och bor i Sverige. Det betyder att den anställde har rätt till exempelvis föräldraledighet och föräldrapenning enligt svenska regler. Något som även kan vara bra att informera om är rätten till ledighet när ens barn blir sjukt. I Danmark har man inget system liknande det svenska för vård av sjukt barn, men man har oftast rätt att ta ledigt på barnets första sjukdag.

 

Sjukpenning och karensdag

I Danmark är det vanligt att arbetsgivaren betalar ut full lön eller sjukpenning (sygedagpenge) under de första 30 dagarnas sjukfrånvaro. Därför bör du informera dina danska anställda om systemet med sjuklön från arbetsgivaren (80 procent av lönen i två veckor) och efterföljande sjukpenning från Försäkringskassan. I Danmark använder man sig inte heller av en karensdag. Informera därför dina danska medarbetare om att ingen ersättning betalas ut för den första sjukdagen. 

Försäkringskassan

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av