Besvarade frågor

Här kan du läsa alla tidigare frågor och svar

Vælg kategori

Remote anställd i Danmark för svensk förening: Vilka arbetsgivarregler gäller?

den 8 juli 2022
Arbetsrätt

Hej! Vi är en svensk förening som har en anställd som vill jobba remote från Danmark. Ärendet ser ut så här: Medarbetaren jobbar för en verksamhet i Sverige. Men medarbetaren jobbar remote från Danmark där hon vill bo. Medarbetaren är ibland i Sverige men hon är majoriteten av sin tid på plats i Danmark. Hon har fått besked från Utbetalning Danmark att hon är omfattad av de danska reglerna om social sikring. Arbetsgivaren ska inte betala bidrag till social sikring i andra länder än Danmark. Den svenska verksamet vill inte starta en dansk verksamhet, utan svenska arbetsrätt gäller och vi har skrivit avtal om det, både arbetsrätt och vid ev tvist. Vi har fått svar att hon ska skatta i Danmark och att sättet hon gör det på är genom att själv betala in skatt och arbetsgivaravgifter. I kontakt med vår Arbetsgivarorganisation så säger de att då vi anser att svenska arbetsrätt gäller ska hon ha rätt till svensk pensionsförsäkring och hon kvarstår som IPT. Jag måste hitta rätt nivå på arbetgivaravgiften så att medarbetaren får rätt pengar att dela ut. Vilka avgifter ska motsvara svensk arbetsgivaravgift? Har ni en procentsats? I Utbetalning Danmarks brev står det att vi ska betala: - bidrag till ATP - sygedagpenge - bidrag til barsel.dk - forsikra den ansette mod fölger af arbetsulykker og betala bidra till AES. Vi har genom kollektivavtalet TGL, TFA, AGB, Tjänsteolycksfallsföräkring, pension och löneskatt på pension som vi redan idag betalar för medarbetaren. Tack på förhand!

Vi stöds av