Ekonomiskt hjälppaket för företag i Danmark p g a coronavirus/covid-19

D. 2021-07-13
Den danska regeringen hjälper lönmottagare, arbetsplatser, företag och självständiga i Danmark, som stänger ner p g a coronavirus/covid-19.
Skriv ut

Avtal om hjälppaket för företag i Danmark

Den danska regeringen har ingått ett avtal om att förlänga och utvidga de nuvarande kompensations- och garantiordningarna för företag i Danmark. Om de skärpa restriktionerna förlängs kommer även de generella kompensationsordningarna att förlängas. 

Håll dig uppdaterad på virksomhedsguiden.dk för mer information om ansökningsvillkor och vägledning.

 

Besök virksomhedsguiden.dk för senaste uppdateringarna gällande kompensationen

 

Företag som är registrerade i Danmark (vanligen registrerade i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR) och betalar de anställdas lön, semester, pension etc genom de danska systemen – t ex om företaget betalar ut lönen via NemKonto i Danmark, omfattas normalt av hjälppaketet. Dessa företag kan därför ansöka om lönekompensation och hjälp med företagets fasta utgifter – förutsatt att de uppfyller villkoren.

Lönekompensation till privatanställda

Den danska regeringen kan erbjuda lönekompensation på 75 till 90 procent av den lön, som ditt företag betalar till de anställda som måste skickas hem på grund av ekonomisk nedgång som följd av coronavirus/covid-19. Medarbetare får inte arbeta, när de är hemskickade.

Lönekompensationen gäller för privata företag som är registrerade i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), och har sina anställda CPR-registrerade.

Lönekompensationen gäller företag som blir tvungna att avskeda minst 30 procent av medarbetarna eller minst 50 anställda.

Vid dessa tillfällen kan företaget få en lönekompensation på 75 procent av de aktuella medarbetarnas lön, dock max 30.000 kronor per månad, om de kan undvika att varsla uppsägningarna. För timavlönade utgör den statliga lönekompensationen 90 procent, max 30.000 kronor per månad.

Läs mer om ansökan om lönekompensation på virksomhedsguiden.dk

Hjälp med företagets fasta utgifter

Den danska regeringen erbjuder täckning av vissa fasta kostnader, som företaget inte längre har intjäning nog till att täcka själva p g a coronavirus/covid-19. Företaget kan få kompensation, om det har haft minst 30 procents omsättningsförlust eller har varit förbjudna från att hålla öppet p g a coronavirus/covid-19 restriktioner. Kompensationen täcker upp till 90 procent av de förväntade fasta omkostnaderna i ditt företag (högst 110 millioner DKK), beroende på omsättningens storlek.

De fasta utgifterna gäller bland annat lokalhyra och ränteutgifter.

 

Läs mer om kompensation på fasta utgifter på virksomhedsguiden.dk

Uppskjutande av moms, AM-bidrag och A-skatt

På grund av coronavirus/covid-19, kommer avräkning av A-skatt, AM-bidrag och moms skjutas upp för små och medelstora företag, vilket förväntas  förbättra likviditeten.

Läs mer om ordningen och uppskjutandet på skat.dk.

Läs mer på skat.dk

Kompensation till egenföretagare och frilansare

Egenföretagare och frilansare som genomgår ett minst 30-procentigt fall i omsättningen p g a coronavirus/covid-19, kan bli kompenserade. Kompensationen kan utgöra 75 procent av den förväntade omsättningen, dock max 23.000 kronor per månad per ägare.

Ordningen kräver att ägaren äger minst 25 procent av företaget, samt själv arbetar i företaget.

Om du är egenföretagare utan CVR-nummer, kan du få täckning för 75 procent av förväntad B-inkomstförlust, dock max 23.000 kr/månad.

 

Få mer information om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Ansökan ska ske digitalt på virks hemsida. 

Ansök på virk.dk

Omfattas ett företag i Danmark som är registrerat som "anden udenlands virksomhed"?

Nej, att för att ingå i kompensationssystemet för egenföretagare och frilansare, etc. krävs det att företaget har en registrerad ägare och denna form av verksamhet har inte det.

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Hur går man till väga för att öppna ett enkeltmandsvirksomhed i Danmark? Läs tidigare ställda frågor och svar från öresundsexperterna.

 

Gå till Öresundsexperterna

Måste du tillfälligt stänga din verksamhet i Danmark?

På grund av Coronapandemin har det införts en rad tillfälliga restriktioner och förbud som kräver stängning av bland annat serviceverksamheter, shoppingcenter med mera som innebär tät fysisk kontakt med kunder. 

Läs mer om restriktioner för särskilda branscher här 

Håll dig uppdaterad på virksomhedsguiden.dk

Informationen uppdateras löpande.

 

Kontakta Øresunddirekt

Bedriver ditt företag verksamhet på båda sidor av Öresund, och påverkas av situationen med coronavirus/covid-19? Då vill vi gärna höra från dig.

Vi kan inte handlägga dina ärenden, men vi kan hjälpa till med att undersöka vilka myndigheter ni bör kontakta, eller hänvisa till vilka stödpaket eller andra åtgärder som kanske kan vara relevanta för er.  

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronasvirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan för tillfället endast kontaktas via e-mail. 

Vi stöds av