Ekonomiskt hjälppaket för företag i Danmark p g a coronavirus/covid-19

D. 2020-06-11
Den danska regeringen hjälper lönmottagare, arbetsplatser, företag och självständiga i Danmark, som stänger ner p g a coronavirus/covid-19.
Skriv ut

Företag som är registrerade i Danmark (vanligen registrerade i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR) och betalar de anställdas lön, semester, pension etc genom de danska systemen – t ex om företaget betalar ut lönen via NemKonto i Danmark, omfattas normalt av hjälppaketet. Dessa företag kan därför ansöka om lönekompensation och hjälp med företagets fasta utgifter – förutsatt att de uppfyller villkoren.

Lönekompensation till privatanställda

Den danska regeringen kan erbjuda lönekompensation på 75 till 90 procent av den lön, som ditt företag betalar till de anställda som måste skickas hem på grund af ekonomisk nedgång som följd af coronavirus/covid-19. Medarbetare får inte arbeta, när de är hemskickade.

Lönekompensationen gäller för privata företag som är registrerade i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), och har sina anställda CPR-registrerade.

Lönekompensationen gäller företag som blir tvungna att avskeda minst 30 procent av medarbetarna eller minst 50 anställda.

Vid dessa tillfällen kan företaget få en lönekompensation på 75 procent av de aktuella medarbetarnas lön, dock max 30.000 kronor per månad, om de kan undvika att varsla uppsägningarna. För timavlönade utgör den statliga lönekompensationen 90 procent, max 30.000 kronor per månad.

Denna temporära kompensationsordning kommer att gälla från den 9 mars till den 8 juli 2020.

Läs mer om justeringen av lönekompensationen på Finansministeriets hemsida

Läs om lönekompensationen på virksomhedsguiden.dk

 

Ansökning om lönekompensation görs digitalt på virk.dk

Ansök på virk.dk

 

Hjälp med företagets fasta utgifter

Den danska regeringen erbjuder täckning av vissa fasta kostnader, som företaget inte längre har intjäning nog till att täcka själva p g a coronavirus/covid-19. Företaget kan få kompensation, om det har haft minst 40 procents omsättningsförlust - kompensationen utgör mellan 25 och 80 procent, beroende på omsättningens storlek.

De fasta utgifterna gäller bland annat lokalhyra och ränteutgifter.

Hjälppaketet kan täcka utgifter under perioden från den 9 mars 2020 till den 8 juli 2020.

Läs mer om justeringen av lönekompensationen på Finansministeriets hemsida

 

Ansökningen ska göras digitalt. 

Ansök på virksomhedsguiden.dk

Uppskjutande av moms, AM-bidrag och A-skatt

På grund av coronavirus/covid-19, kommer avräkning av A-skatt, AM-bidrag och moms skjutas upp för små och medelstora företag, vilket förväntas  förbättra likviditeten.

Läs mer om ordningen och uppskjutandet på virksomhedsguiden.dk och skat.dk.

 

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

Läs mer på skat.dk

Kompensation till egenföretagare och frilansare

Egenföretagare och frilansare som genomgår ett minst 30-procentigt fall i omsättningen p g a coronavirus/covid-19, kan bli kompenserade. Kompensationen kan utgöra 75 procent av den förväntade omsättningen, dock max 23.000 kronor per månad per ägare.

Ordningen kräver att ägaren äger minst 25 procent av företaget, samt själv arbetar i företaget.

Om du är egenföretagare utan CVR-nummer, kan du få täckning för 75 procent av förväntad B-indkomstförlust, dock max 23.000 kr/månad.

Ordningen gäller fr o m den 9 mars 2020 t o m den 8 juli 2020.

Läs mer om justeringen av lönekompensationen på Finansministeriets hemsida

 

Ansökan ska ske digitalt på virksomhedsguidens hemsida. 

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

Ansök på virksomhedsguiden.dk

Var du tvungen att tillfälligt stänga ditt företag i Danmark?

Allt eftersom Danmark börjar att öpnna upp igen kan du ett flertal butiker, restauranger, företag och tjänster öppna igen med vissa förhållningsregler.

Se listan över vilka verksamheter som kan hålla öppet på virksomhedsguiden.dk

Omfattas ett företag i Danmark som är registrerat som "anden udenlands virksomhed"?

Nej, att för att ingå i kompensationssystemet för egenföretagare och frilansare, etc. krävs det att företaget har en registrerad ägare och denna form av verksamhet har inte det.

 

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Hur går man till väga för att öppna ett enkeltmandsvirksomhed i Danmark? Läs tidigare ställda frågor och svar från öresundsexperterna.

 

Gå till Öresundsexperterna

Följ med på virksomhedsguiden.dk

Informationen uppdateras löpande.

 

Kontakta Øresunddirekt

Bedriver ditt företag verksamhet på båda sidor av Öresund, och påverkas av situationen med coronavirus/covid-19? Då vill vi gärna höra från dig.

Vi kan inte handlägga dina ärenden, men vi kan hjälpa till med att undersöka vilka myndigheter ni bör kontakta, eller hänvisa till vilka stödpaket eller andra åtgärder som kanske kan vara relevanta för er.  

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronasvirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail. 

Vi stöds av