Maria Lindgren från Skatteverket ger information till nyföretagare i öresundsregionen

D. 2021-03-08
Maria Lindgren är skatteinformatör på Skatteverket. Var fjärde vecka bemannar hon Øresunddirekts Informationscenter i Malmö och där är hon även en av dem som ger information till nya företagare över sundet via Öresundsvägledningen.
Skriv ut

Maria Lindgren

Maria Lindgren

 

Öresundsvägledningen är en kostnadsfri service som erbjuds den som har eller vill starta eget företag, och funderar på att ta klivet över till andra sidan Öresund. Här ges möjligheten att boka ett möte där man får träffa en svensk och en dansk företagsvägledare samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Under mötet ges information om vilka regler som gäller i Danmark eller i Sverige beroende på vilket land man ska starta sin verksamhet i. Det kan även vara så att man redan är etablerad i Danmark men vill även starta i Sverige eller tvärtom.

"Vad som är extrabra med vägledningen är att förutom företagsrådgivarna får man även möjlighet att träffa tre myndigheter samtidigt, man behöver inte kontakta dem en och en. Oftast finns det en rödtråd genom de tre myndigheterna. Det är inte bara Skatteverket man behöver ha kontakt med man behöver ofta även kontakta Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen", berättar Maria.

Maria har arbetat på Skatteverket i 13 år, och de senaste åren har hennes huvuduppgift varit att ge information till nyföretagare. Maria lägger stor vikt vid det personliga mötet.

"Jag har alltid arbetat med kundmöte i olika former. För mig är det oerhört viktigt att företag och privatpersoner får den hjälp dem har rätt till. Att de bemöts med respekt, förståelse och att alla får förutsättningar att göra rätt från början, helt enkelt."

 

Det är stor bredd på de verksamheter Maria har mött via Öresundsvägledningen, allt från konstnärer, konsulter till onlineförsäljning, och frågorna som ställs är också väldigt olika beroende på vilken bransch de ska starta inom, och om det är enskild näringsverksamhet eller aktiebolag.

"Den första frågan många har är dock i vilket land man ska registrera sig för vad. Vad behöver jag som företagare göra i Sverige och vad behöver jag göra i Danmark?"

Som representant från Skatteverket är Marias uppgift att informera, inte att ge råd.

"Vi på Skatteverket ger information om vad du behöver göra om du ska starta en enskild näringsverksamhet och likaså om det gäller aktiebolag. Skatteregler som tex i vilket land ska företaget betala skatt och deklarera i. Ska man anställa är det viktigt att företaget vet vilket land de ska registrera sig i som arbetsgivare och var de ska betala och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter för de anställda. Ska företaget sedan sälja varor och tjänster mellan länderna behöver man veta hur momsen ska hanteras. Vi på Skatteverket informerar om regelverket vi ger inga råd. Vill man ha råd ska man vända sig till någon av de företagsrådgivare som finns."

 

Det viktigaste att tänka på när man ska etablera en verksamhet på andra sidan Öresund är att man ska ta reda på vilka regler som gäller i respektive land. Det finns risker att man gör kostsamma fel om man inte har koll på reglerna. Maria nämner bland annat att det kan finnas risk att man betalar för mycket eller för lite skatt.

"Man kan dra på sig massa avgifter om man inte betalar och redovisar i tid pga. att man inte vet eller har förstått hur man ska göra. Vill det sig illa kan företagets F-skatt bli återkallad."

Men Maria framhäver att det finns hjälp att få och hon upplever ändå att intresset för företagare att etablera sig på den andra sidan Öresund är stort. För Maria är det tydligt att det finns flera fördelar för företagare i regionen, inte minst det geografiska avståndet och skatteavtalet mellan Sverige och Danmark som underlättar för dem som jobbar i ett land och bor i ett annat.

"Det är ju helt fantastiskt att man som företag i den här regionen får ett större område att verka över, två länder med knappt något avstånd och att man som arbetsgivare inte behöver begränsa sig till ett land utan kan anställa personal oavsett om de bor i Sverige eller Danmark."

 

Marias tips till den som funderar på att starta företag i öresundsregionen är att ta reda på så mycket som det är möjligt först. Ta hjälp av företagsrådgivare som är speciellt kunniga på vad som gäller i öresundsregionen. Det finns även mycket information på respektive myndighets webbplats.

 "Söker du information hos oss på Skatteverket, har vi samlat information på vår webbplats skatteverket.se under område Skatt och internationellt. Sedan vill jag såklart tipsa om Øresunddirekts webbplats oresunddirektbusiness.com, där hittar man samlad information från alla myndigheter."

Vill du veta mer om Öresundsvägledningen och hur du bokar in ett möte? Läs mer här

 

Man kan dra på sig massa avgifter om man inte betalar och redovisar i tid pga. att man inte vet eller har förstått hur man ska göra. Vill det sig illa kan företagets F-skatt bli återkallad.

Maria Lindgren, Skatteverket

Jakob Gunge guidar ditt företag över Öresund

Med sin expertis och sina erfarenheter kan Öresundsvägledaren Jakob Gunge hjälpa verksamheter med deras frågor om att etablera sig på andra sidan sundet. Få tips och råd från Jakob och hör mera om regionens stora potential.

Vi stöds av