Bokföring och skatt vid avveckling av företag

Senast uppdaterad 2024-01-09
Om ditt företag ska avvecklas är det viktigt att du har koll på din bokföring och dina skatteupplysningar. Här kan du läsa om vad som gäller för skatt och bokföring vid avveckling av företag i Danmark.
Skriv ut

Skatt och bokföring vid avveckling av enskild firma i Danmark

Om du ska stänga ner din enskilda firma i Danmark, finns det några skattemässiga områden du bör vara uppmärksam på.

På Skattestyrelsens hemsida finns en utförlig lista där du får information om vad som gäller för ditt företag när du ska avregistrera det i samband med avslut.

 

Läs mer om avveckling av enskild firma på skat.dk

 

Här nedan sammanfattar vi några av de steg som är viktiga att tänka på när du stänger ner verksamheten:

Kontrollera företagets Skattekonto

Innan du stänger ner verksamheten ska du logga in på företagets Skattekonto, som du hittar på TastSelv Erhverv. På Skattekontot får du en samlad bild av ditt företags upplysningar och eventuella skulder eller återbetalningar till och från Skattestyrelsen. 

Här kan du se om allt är som det ska vara, innan du stänger ner verksamheten. Bland annat kan du se om du har upplyst Skattestyrelsen om allt det du ska, så att du slipper onödiga avgifter eller betalar för mycket moms eller A-skatt. 

 

Logga in på TastSelv Skat

Avyttra företagets ägodelar och betala alla skulder

När du avvecklar ditt företag ska du sälja företagets alla resurser som till exempel inventarier, och du ska betala alla räkningar.

Du har också möjlighet att överföra företagets ägodelar och skulder till dig själv som privatperson.

Kom ihåg att även vinst och förlust på avyttrade ägodelar ska redovisas i bokslutet.

Avregistrera företaget

När du väl har skickat eller mottagit din sista faktura, kan du avregistrera ditt företag på virk.dk.

 

Läs mer på virk.dk

 

Deklarera A-skatt, moms och andra avgifter

Om ditt företag har varit registrerat för moms, A-skatt, punktavgifter eller avgift för momsfria varor och tjänster (lønsumsafgift), ska du se till att allt registreras fram till den dag du stänger företaget.

Kom ihåg att även om du inte har något att deklarera, ska du ändå deklarera 0 kr.
Tänk också på att alla bilagor och annan dokumentation ska sparas i minst 5 år.
 

Läs om hur du deklarerar företagets sista moms på skat.dk

 

Läs om hur du deklarerar avslutande lön och skatt

 

Läs om hur du deklarerar företagets sista lønsumsafgift

 

Läs om att deklarera företagets sista punktavgifter

Rätta din forskudsopgørelse (preliminär inkomstdeklaration)

Din egen personliga forskudsopgørelse ändras inte automatiskt när du avvecklar ditt företag. Därför är det viktigt att du kommer ihåg att ändra din danska preliminärskatt för det skatteår då du avvecklar företaget.

Du ändrar enklast din forskudsopgørelse på skat.dk

Logga in på TastSelv för privatpersoner på skat.dk

 

Läs mer ingående om företagsbeskattning i Skattestyrelsens juridiska vägledning

 

Gör årsbokslut

Du ska redovisa företagets resultat, och behöver därför göra bokslut från 1 januari och fram till det datum du stänger ner företaget. Resultatet ska redovisas i din inkomsttdeklaration (årsopgorelse) först året efter, och senast den 1 juli. Försenad deklaration kan innebära böter med 200 kronor per dag, gör det därför i god tid så du inte missar fristen.

Kom ihåg att du också ska medräkna vinst och förlust på eventuella saker du har sålt eller övertagit personligen. Det kan vara till exempel datorer, möbler, varulager eller bilar.

Läs mer om hur du redovisar företagets resultat på skat.dk

 

Avveckla din enskilda firma i Danmark, även i Sverige

Om du bor i Sverige och bedriver enskild firma i Danmark, ska du även ha redovisat och betalat inkomstskatt för näringsverksamheten i Sverige. När din verksamhet i Danmark upphör, behöver du även aktivt avveckla näringsverksamheten i Sverige.
Om du haft en debitering av svensk preliminärskatt, behöver du ändra din preliminära inkomstdeklaration. Du behöver även redovisa ditt resultat på NE-bilaga till inkomstdeklarationen.

Läs mer om avveckling av enskild firma på Skatteverkets hemsida

 

Skatt och bokföring vid avveckling av aktiebolag i Danmark

Om du frivilligt vill avveckla ett aktiebolag, kan det göras på olika sätt beroende på situation.

Läs mer om att avveckla ett aktiebolag på virksomhedsguiden.dk

 

Få hjälp med att avveckla ditt aktiebolag i Danmark

Det finns många regler i samband med avveckling av aktiebolag i Danmark. Därför råder vi dig att ta kontakt med experter och myndigheter, så att du är säker på att allt blir rätt.

Hos Øresunddirekts Öresundsexperter har du möjlighet att ställa frågor om juridik i samband med avvecklingen. De hjälper dig med allt från avtal, arbetsrätt, skatt, moms och tvistlösning. Och det är helt gratis!  

Fråga Öresundsexperterna

 

Du kan dessutom alltid kontakta Øresunddirekts informationscenter i Malmö. Här kan du prata med representanter från Skatteverket, som kan vägleda dig i hur du hittar informationen du behöver för att avveckla ditt företag.

Kontakta Øresunddirekt

 

Vi kan hjälpa dig

Du kan få konstnadfri hjälp med dina frågor om att etablera sig eller att driva företag på andra sidan Öresund.

Vi erbjuder följande möjligheter:

Vi stöds av