Momsregistrering i Danmark

Senast uppdaterad 2021-12-09
Om ditt svenska företag handlar med danska företag ska du generellt sett enbart vara registrerad för moms i Sverige. Om du utför momspliktigt arbete eller omsätter varor och tjänster i Danmark, ska det registreras hos den danska Erhvervsstyrelsen.
Skriv ut
Moms för företag med avdelning i Danmark

Du som är svensk företagare och utför momspliktigt arbete eller omsätter varor och tjänster i Danmark, ska registreras hos den danska Erhvervsstyrelsen. Registeringen ska ske senast åtta dagar innan ditt företag påbörjar den momspliktiga verksamheten.

Momsregistrering

Om ditt svenska företag utför momspliktig aktivitet och har ett fast driftställe i Danmark, ska du momsregistreras. Som utgångspunkt är all försäljning av varor och tjänster momspliktig. Standardmomsen är 25 procent, men det finns undantag. Skattestyrelsen har en lista på vilka varor och tjänster som är momsbefriade.

Skattestyrelsen - momsfri ydelser

 

Om du har ett svenskt företag utan fast driftställe i Danmark ska du betala moms av omsättningen. Ta kontakt med Skattestyrelsen/Skatteverket om du har frågor.

Kontaktuppgifter Skattestyrelsen

Kontaktuppgifter Skatteverket

 

Momsen redovisas periodvis beroende på omsättningen

Om du har ett momsregistrerat företag ska du redovisa momsen periodvis beroende på omsättningen:

  • Små företag (årlig omsättning upp till 1 miljon DKK)- halvårsvis 
  • Nystartade samt mellanstora företag (årlig omsättning på mellan 1 till 15 miljoner DKK) - kvartalsvis
  • Stora företag (årlig omsättning över 15 miljoner DKK)- månadsvis 

Redovisa moms elektroniskt via skat.dk

Momsen ska redovisas elektroniskt via "TastSelv Erhverv" på Skattestyrelsens hemsida. Betalningen sker därefter via internetbanken eller Nets (betalningsservice i Danmark). Om ditt företag har fast driftställe i Danmark registreras det i ett Skattecenter i närheten av företagets adress. Har ditt företag däremot inte något fast driftställe i Danmark så är det hemmahörande hos Skattecenter Tønder.

Det finns ett speciellt skattekonto i "TastSelv Erhverv", där företaget eller företagets revisor kan få överblick över företagets betalda och icke inbetalda belopp.

Skattestyrelsen - TastSelv Erhverv

 

Rätt att dra av moms

Vid köp av varor och tjänster som används i din verksamhet har du generellt sett rätt att dra av momsen mot faktura. Det finns dock undantag där du inte kan dra av momsen. Läs mer om när du kan göra momsavdrag på Skattestyrelsens hemsida.

Skattestyrelsen - Fradrag for moms

 

Lønsumsafgift - för dig som säljer momsfria tjänster

Om du har en verksamhet som säljer momsfria varor och tjänster i Danmark och har ett avgiftsunderlag som överstiger 80 000 DKK årligen så ska du betala något som heter en "lønsumsafgift". Det är dock inte alla momsfria försäljningar som kräver att du betalar en lønsumsafgift. Avgiften utgör 1 procent av omsättningen och löneutgifterna. Det preliminära beloppet betalas kvartalsvis och det slutliga årsbeskedet skickas sedan ut i augusti, året efter kalenderårets utgång. 

Skattestyrelsen - lønsumsafgift

 

Moms för företag utan avdelning i Danmark

Om ditt svenska företag handlar med danska företag ska du generellt sett enbart vara registrerad för moms i Sverige. Är du däremot på exempelvis en mässa eller marknad och säljer varor till privatpersoner eller företag som inte är momsregistrerade, ska du momsregistreras i Danmark från första kronan (försäljning). Särskilda regler gäller för handel på internet - kontakta Skattestyrelsen för mer information.

Försäljning till momsregistrerat företag

Om ditt företag säljer varor till ett momsregistrerat företag i Danmark från Sverige, ska du vanligtvis inte ta ut någon moms. Du bör vara uppmärksam på att du ska lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Moms vid försäljning till privatpersoner

Om köparen är en privatperson eller en verksamhet utan momsregistrering ska du momsregistreras i Danmark. Vid försäljning av tjänster ska du i vissa fall ta ut svensk moms och i andra fall kan du vara skattskyldig i ett annat land. Vilka bestämmelser som gäller är beroende både av vilken tjänst du säljer och till vem du säljer.

Moms vid inköp av varor och tjänster

Du kan som köpare ta över redovisningen av moms vid inköp av varor från Danmark, om du anger ditt svenska momsregistreringsnummer. Du har då även rätt till avdrag för momsen. En liknande procedur finns vid inköp av tjänster, men denna procedur är inte frivillig, utan omges av specifika regler. Det kallas "omvänd skattskyldighet".

När ska mitt företag momsregistreras i Danmark?

Om du säljer varor till icke momsregistrerade mottagare i Danmark ska du momsregistrera dig hos Erhvervsstyrelsen via blankett 40.112. Skattestyrelsen eller Erhvervsstyrelsen kan hjälpa dig med hur du konkret ska gå tillväga.

Blankett 40.112 - registrering af udenlandsk virksomhed

 

Momsen ska redovisas elektroniskt via "tastselv erhverv" på Skattestyrelsens hemsida. När momsen är registrerad kan betalingen ske antingen via internetbank eller PBS (betalningsservice i Danmark).

Skattestyrelsen - TastSelv Erhverv

 

Lønsumsafgift - för dig som säljer momsfria tjänster

Om du har en verksamhet som säljer momsfria varor och tjänster i Danmark och har ett avgiftsunderlag som överstiger 80 000 DKK årligen ska du betala något som kallas "lønsumsafgift". Det är dock inte alla momsfria försäljningar som kräver att du betalar en lønsumsafgift. Avgiften utgör en procent av omsättningen och löneutgifterna. Det preliminära beloppet betalas kvartalsvis och det slutliga årsbeskedet skickas sedan ut i augusti, året efter kalenderårets utgång. Tänk på att vid "lønsumsafgift" krävs en representant i Danmark, till exempel en revisor.

Skattestyrelsen - momsfri ydelser

 

Skattestyrelsen - lønsumsafgift

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av