Danska skatteregler för personägda företag

Senast uppdaterad 2023-10-16
Har du enskilt företag i Sverige som också utför arbete i Danmark? Då ska du dels fortsätta att redovisa resultatet av hela din verksamhet och betala inkomstskatt i Sverige, men om du dessutom har ett fast driftsställe i Danmark ska du betala skatt på inkomst även där.
Skriv ut
Skatteregler för personägda företag med avdelning i Danmark

Har du enskilt företag i Sverige som också utför arbete i Danmark? Då ska du dels fortsätta att redovisa resultatet av hela din verksamhet och betala inkomstskatt i Sverige, men om du dessutom har ett fast driftsställe i Danmark ska du betala skatt på inkomst även där.

Registrera företag

Ditt enskilda företag med fast driftställe i Danmark, det vill säga ett kontor, en verkstad eller en annan fysisk plats där arbetet normalt utförs, ska du registrera hos Erhvervsstyrelsen. Vid registreringen tilldelas ditt företag ett CVR/SE-nr, som är verksamhetens identifikationsnummer hos de danska myndigheterna. Därefter får man även ett danskt skattepersonnummer (CPR-nummer).

Virk.dk - Registrering av företag

 

Blankett 40.112 - Registrering av udenlandsk virksomhed

 

Företagsskatt

Om ditt företag har ett fast driftställe i Danmark så ska du även betala skatt i där. Det är enbart de intäkter som är förbundna med det danska driftstället som kan beskattas där. Hela resultatet av din verksamhet ska däremot redovisas och beskattas i Sverige, det vill säga i ditt bosättningsland. Genom att göra avdrag i din svenska näringsbilaga för den skatt du betalat i Danmark, så undgår du dubbelbeskattning. Du kan högst räkna av ett belopp som motsvarar svensk beskattning på inkomsten som du skattat för i Danmark.

Skatteverket - bedriva näringsverksamhet i Danmark

 

Moms och punktavgifter

Generellt sett ska ditt företag även registreras för moms och punktavgifter. Du som är svensk näringsidkare och utför momspliktigt arbete, eller omsätter varor och tjänster i Danmark ska registreras hos Erhvervsstyrelsen senast åtta dagar innan ditt företag påbörjar den momspliktiga verksamheten. Momsen ska normalt redovisas varje kvartal. Registrering hos Erhvervsstyrelsen är även nödvändigt för att ditt företag ska kunna betala punktavgift. Punktavgiften räknas ut månadsvis och ska betalas senast den 15:e månaden efter.

Notera att om du endast handlar med andra företag (business to business) behöver du inte momsregistrera dig.

Läs mer om Momsregistrering i Danmark

 

Läs mer om Punktskatter i Sverige och Danmark

 

Skatteregler för personägda företag utan avdelning i Danmark

Är du enskild företagare och bosatt i Sverige, men utför arbete i Danmark? Då ska du fortsätta med att redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala inkomstskatt i Sverige.

Moms och punktavgifter

Generellt sett ska ditt företag registreras för moms och punktavgifter. Du som är svensk företagare och utför momspliktigt arbete eller omsätter varor och tjänster i Danmark, ska registreras hos Erhvervsstyrelsen senast åtta dagar innan ditt företag påbörjar verksamheten. Moms ska normalt redovisas varje kvartal.

Läs mer om Momsregistrering i Danmark

 

Läs mer om Punktskatter i Sverige och Danmark

 

Ingen momsregistrering vid business to business

Notera att om du endast handlar med andra företag (business to business) behöver du inte momsregistrera dig. Du ska däremot ange kundens VAT-nummer på fakturan, samt Reverse charge.

För att kunna betala punktavgifterna ska ditt företag registreras hos Erhvervsstyrelsen. Punktavgiften räknas ut månadsvis och ska betalas senast den 15:e i nästkommande månad.

Registrera ditt företag hos Erhvervsstyrelsen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Öresundsexpert hjälper med dansk-svenska skatteregler

Som utbildad jurist, erfaren skatteexpert och född i Sverige är Christina Brink en naturlig Öresundsexpert. Med uppbackning från KPMG kan Christina och hennes kollegor besvara frågor om beskattning, moms och socialförsäkring i Öresundsregionen.

Vi stöds av