Försäljning och handel i Danmark

Senast uppdaterad 2022-12-12
En översikt till dig med svenskt företag som vill sälja varor eller tjänster i Danmark. Här hittar du information om bland annat lagstiftning, momsregler och annat som rör försäljning i Danmark.
Skriv ut

Det är viktigt att göra ett ordentligt förarbete innan du ger dig in på den danska marknaden. Undersök utbudet och kartlägg dina eventuella konkurrenter. Var uppmärksam på att danska lagar och regler inte alltid liknar de svenska.

Du bör tänka igenom:

 • Kan din tjänst eller produkt fylla ett behov i Danmark?
 • Är det en specifik målgrupp i Danmark som du vill rikta ditt erbjudande emot?
 • Har den specifika målgruppen samma behov av tjänsten eller produkten, som en motsvarande målgrupp i Sverige?
 • Hur kan du särskilja dig från dina konkurrenter?
 • Finns det skillnader i t ex prisnivåer, inköpsmönster, kultur eller marknadsföring, mellan den danska och den svenska marknaden.
 • Vilka lagar och regler behöver du sätta dig in i?

 

De lagar som reglerar försäljning i Danmark är:

 • Aftaleloven
 • Købeloven
 • Markedsføringsloven
 • Forbrugeraftaleloven
 • Produktsikkerhedsloven
 • Persondataloven

Läs mer om de olika lagarna och vad de innebär på Virk.

Virksomhedsguiden - Regler om salg

 

Momsregistrering i Danmark

Företag ska momsregistreras i Danmark från första krona (salg) - det gäller också för danska medborgare som är bosatta i Sverige. Däremot gäller detta inte om det svenska företaget enbart säljer till momsregistrerade företag i Danmark (business to business). Då omfattas företaget av omvänd betalningsskyldighet, så kallad "omvendt betalingspligt". Vid alla andra tillfällen ska momsen beräknas efter danska regler.

Läs mer om moms för företag i vår artikel Momsregistrering i Danmark

 

Sälja tjänster i Danmark

Både Danmark och Sverige lyder under EU:s tjänstedirektiv, som ska underlätta för företag att sälja sina tjänster i andra EU- och EES-länder. Huvudregeln är att alla tjänster som utförs av privata tjänsteutövare omfattas av reglerna. Till exempel är områdena bygg och anläggning samt fastighetsmäklarbranschen omfattade av tjänstedirektivet. En rad områden är dock undantagna, till exempel tjänster inom finans och sjukvård samt vikariebyråer.

Läs mer om Tjänstedirektivet 

 

Sälja produkter i Danmark

Produkter som är godkända inom ett EU-land är per automatik godkända i samtliga EU-länder. Dock kan undantag förekomma och du bör stämma av med till exempel en lokal företagsrådgivare eller en branschorganisation som har ingående kunskap om just dina produkter.  

 

E-handel i Danmark

Om du redan har en svensk e-handelsbutik, så är kanske inte steget så långt till att öppna upp en dansk motsvarighet. En potentiellt stor kundgrupp väntar på andra sidan gränsen, eftersom marknaderna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra. Men det finns en del saker du ska vara uppmärksam på.

Det finns många verktyg du kan ta hjälp av för att få svar på saker som: Vad ska jag specifikt tänka på när det gäller de danska kunderna, vilka är de vanliga betalningslösningarna och vilka alternativa leveranser finns det? Finns det särskilda lagar och regler som styr dansk e-handel? På business-sweden.se finns en särskild e-handelsguide som hjälper dig att anpassa dig till de lokala förutsättningarna, och du kan hämta omfattande information om lokala regler, regelverk och trender som rör e-handeln, inte bara i Danmark men på över 20 olika e-handelsmarknader.  

Läs mer i vår Checklista för Försäljning och handel

Läs mer på Business Swedens webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Försäljning och handel i Danmark

Vill du sälja varor eller tjänster i Danmark? 

I vår checklista hittar du information om allt från registrering-, skatt-, personal- och andra regler som är viktiga att ha koll på.

 

Vi stöds av