Checklista - Försäljning och handel i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
En översikt till dig med svenskt företag som vill sälja varor eller tjänster i Danmark. Här hittar du information om allt från att göra en omvärldsundersökning av den specifika marknaden du vill in på, till registrering-, skatt-, personal- och andra arbetsmarknadsregler samt företag som kan hjälpa dig med din marknadsföring.
Skriv ut
1.

Försäljning och handel i Danmark

Som svenskt företag behöver du inte etablera dig och ha ett fast driftsställe i Danmark för att kunna göra affärer där. När ditt svenska företag, oavsett om det är en enskild firma eller ett aktiebolag, inte har fast driftsställe i Danmark, följer företaget som utgångspunkt svenska regler. Däremot finns det även danska regler som verksamheten måste förhålla sig till.

De lagar som reglerar försäljning i Danmark är:

 • Aftaleloven
 • Købeloven
 • Markedsføringsloven
 • Forbrugeraftaleloven
 • Produktsikkerhedsloven
 • Persondataloven

Läs mer om de olika lagarna och vad de innebär på Virk.

Virk - Startvækst - Regler om salg

 

Inom EU ska du kunna handla fritt över gränserna. Det kan dock finnas nationella regler för vissa varor, som du måste förhålla dig till. De danska reglerna kan du få hjälp med hos Danish Product Contact Point och om ditt företag skulle få problem i ett annat EU-land kan du få hjälp av Solvit.

Solvit - hjälp på EU:s inre marknad

 

Är du istället intresserad av att etablera dig och ha ett fast driftställe i Danmark bör du läsa vår checklista Etablering i Danmark

2.

Hjälp att komma in på den danska marknaden

Undersök ditt område innan du ger dig in på den danska marknaden. Till din hjälp finns flera olika organisationer och aktörer som kan hjälpa dig med rådgivning och vägledning.

Se vår länklista i ”Nyttiga länkar- försäljning och marknadsföring i Danmark

3.

Sälja tjänster i Danmark

Både Danmark och Sverige lyder under EU's  tjänstedirektiv, som ska underlätta för företag att sälja tjänster i andra EU- och EES-länder.

Du kan läsa mer om tjänstedirektivet i vår artikel: Sälja tjänster i Danmark.

 

4.

Registrering i CVR -registret

Ett företaget utan en dansk adress eller fast driftställe i Danmark ska registreras i Erhvervsstyrelsens CVR-register som "anden udenlandsk virksomhed", som det heter i Danmark. CVR står för "Det centrale virkosmhedsregister" och innehåller grundläggande upplysningar om företag i Danmark.

För att registreras i CVR ska du skicka in blankett "40.110" (engelsk version "40.112"). Bifoga relevant dokumentation för ditt företags momsnummer i Sverige; antingen kopia av företagets momsregistrering i Sverige eller kopia av ägarens pass eller annat ID. Erhvervsstyrelsen skickar därefter registeringsbeviset till ditt företags svenska adress.

 

Virk.dk - Registrering af udenlandsk virksomhed - start - 40.112

Skatteverket - skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620

Erhvervsstyrelsen

 

Observera att företaget också ska registreras i "Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT)". 

Virk.dk - registrering RUT

5.

Registrering i RUT

Utländska utsända medarbetare och utländska egna företagare som arbetar i Danmark ska registreras i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Registreringen ska göras digitalt på Virk.dk/rut. Här ska företaget till exempel lämna upplysningar om det arbete som ska utföras i Danmark och de medarbetare som sänds ut i förbindelse med att arbetet utförs. Registreringen måste ske senast när arbetet påbörjas. Ändringar ska inrapporteras senast nästkommande vardag efter det att de skett.

Virk.dk - registrering RUT

Om ett jobb rör bygg- och anläggningsverksamhet, lantbruk, skogsbruk, trädgårdsarbete eller rengöring, ska du som utländskt företag ge din uppdragsgivare dokumentation som visar att ditt företag är registrerat i RUT.

6.

Momsregistrering i Danmark

Företag ska momsregistreras i Danmark från första krona (salg) - det gäller också för danska medborgare som är bosatta i Sverige. Däremot gäller detta inte om det svenska företaget enbart säljer till momsregistrerade företag i Danmark (business to business). Då omfattas företaget av omvänd betalningsskyldighet, så kallad "omvendt betalingspligt". Vid alla andra tillfällen ska momsen beräknas efter danska regler.

Läs mer om moms för företag i vår artikel Momsregistrering i Danmark

Omvänd betalningsskyldighet?

Omvänd betalningsskyldighet betyder att det utländska företaget ska utfärda en faktura efter de allmänna regler som står i dansk lagstiftning (bekendtgørelsens § 40, stk. 1). Detta ska dock göras utan att upplysa om momsens storlek, eftersom det är kunden som ska betala momsen. Fakturor för denna typ av leveranser ska innehålla upplysningar om:

 • köparens registreringsnummer (CVR/SE-nummer)
 • säljarens registreringsnummmer i hemlandet, om säljaren inte har ett danskt registreringsnummer
 • att köparen ska betala den moms som följer med leveransen, till exampel kan det anföras "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" ("reverse charge, buyer settles the VAT") eller "omvendt betalingspligt" ("reverse charge").

Dessa regler omfattar följande situationer

 • Trekantshandel, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 1,
 • Installation och montering, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 2,
 • Utländska företags leverans av tjänster i Danmark enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 3
 • Vissa leveranser av gas och elektricitet, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 5.


Är du i behov att ytterligare information kan du kontakta Skattetyrelsen.

Skattestyrelsens webbplats

7.

Bokföring och redovisning

Om ditt svenska företag har ett fast driftställe i Danmark ska du registrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Du är även skyldig att bokföra enligt dansk bokföringslag och utarbeta en årsredovisning.

Om ditt företag inte har fast driftställe i Danmark har du bara skyldighet att momsregistrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Om företaget enbart ska momsregistreras ska bokföring göras enligt den danska momslagstiftningens regler.

Läs mer i vår artikel: Bokföring och redovisning

8.

ATP - om dina anställda är socialförsäkrade i Danmark

Både danska och utländska företag som har anställda i Danmark ska göra inbetalningar till den anställdes "ATP Livslang Pension", om den anställde:

 • har fyllt 16 år
 • arbetar i Danmark eller är utsänd av en dansk arbetsgivare på arbete utomlands
 • arbetar minst 9 timmar per vecka
 • arbetar minst 18 timmar under en 14-dagarsperiod
 • arbetar minst 39 timmar per månad

Företagets ansvar

Som företag betalar du 2/3 av den anställdes ATP-bidrag medan den anställde själv betalar 1/3. Det är företagets ansvar att ATP-bidraget beräknas, registreras och betalas in. Betalningen kan ske via en lønservicebureau, online via betalningsservice eller med inbetalningskort via DigitalPost. Du kan också betala från ett utländskt konto via BIC och IBAN, du ska då uppge ditt CVR-/SE-nummer. 

Läs mer om ATP på Virk.dk

9.

 

Skatt för personal - företag utan fast driftställe i Danmark

Svenskt företag utan fast driftställe i Danmark

Ett svenskt företag utan fast driftställe i Danmark, ska betala skatt för sina anställda i Sverige om de är bosatta i Sverige och utför arbetet i Danmark. Detta gäller om den totala arbetsperioden är kortare än 183 dagar under en 12-månaders period. Var dock uppmärksam på att Danmark har särskilda regler för uthyrning av personal (arbejdsudleje), som kan medföra beskattning i Danmark från första dagen.

Anställda som bor i Danmark ska själva kontakta Skattestyrelsen och på egen hand betala eventuell skatt i Danmark.

Skattestyrelsen

 

Skatteverket

 

Ytterligare information

Läs även våra artiklar om skatteregler för dina svenska anställda som arbetar i Danmark

10.

Försäkra din personal i Danmark

När du anställer en medarbetare i Danmark, ska du teckna en arbetsskadeförsäkring för den anställde.

Den danska arbetsskadelagen eller "Arbejdsskadeloven" kräver att du som arbetsgivare har en arbejdsskadeförsäkring som täcker dina medarbetare om de råkar ut för en olycka i arbetet. Försäkringen täcker:

 • Behandling, rehabilitering och hjälpmedel
 • Förlust av arbetsförmåga
 • Bestående men
 • Övergångsbelopp till efterlevande vid dödsfall
 • Förlust av familjeförsörjare

Ytterligare information

För mer information kan du kontakta Arbejdstilsynet i Danmark. Du kan också läsa om försäkringar på Startvækts webbplats.

Arbejdstilsynet

Virksomhedsguiden

11.

Skatt och socialförsäkring för personal

I samband med inträdet på en ny marknad kan det bli aktuellt att anställa personal. Var den anställde ska betala skatt och vara socialförsäkrad beror på i vilket land personen utför sitt arbete.

Läs mer i vår artikel Huvudregler kring socialförsäkringen

12.

Marknadsföring i Danmark

I listan Nyttiga länkar – marknadsföring hittar du olika aktörer på den danska marknaden som kan vara användbara vad gäller vägledning och riktlinjer för marknadsföring. Därutöver finner du aktörer som kan hjälpa dig med allt från annonsering i tidningar eller andra medier till att nå en bestämd målgrupp med direkt marknadsföring.

Se vår lista för Nyttiga länkar -  marknadsföring 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Vi kan hjälpa dig

Du kan få konstnadfri hjälp med dina frågor om att etablera sig eller att driva företag på andra sidan Öresund.

Vi erbjuder följande möjligheter:

Vi stöds av