Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-25
När du ska anställa personal från Danmark är det bra att känna till på vilka punkter anställningsreglerna i de båda länderna skiljer sig åt. Här hittar du information om att anställa medarbetare från Danmark och hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.
Skriv ut
1.

Hitta medarbetare från Danmark

Jobcenter - danska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen

Många arbetssökande besöker den danska arbetsförmedlingens webbplats jobnet.dk för att titta på lediga jobb. Där kan du som arbetsgivare kostnadsfritt annonsera dina lediga tjänster. På Jobnet finns även länkar till privata platsbanker.

Jobnet.dk

 

Rekryteringsbyråer och platsbanker

Precis som i Sverige kan du använda dig av privata rekryteringsbyråer och platsbanker på nätet. De största danska platsbankerna är:

JobIndex.dk

 

Ofir.dk

 

Kontakta Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt i Malmö

Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt i Malmö informerar dig om rekryteringsprocessen i Danmark och hjälper dig med relevanta kontakter. Arbetsförmedlingens service innefattar bland annat hjälp med annonsering, anordnande av rekryteringsträff och utlånande av lokal vid behov. 

Kontakta Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt på telefon 040 - 17 64 00, eller besök dem på Hjälmaregatan 3 i Malmö.

Kontakta Øresunddirekt

 

Annonsering på Linkedin

Sociala medier vinner mark även i Danmark när man ska marknadsföra sina lediga tjänster, speciellt LinkedIn som brukar kallas för "Facebook för yrkesverksamma".

Linkedin.com

 

Business Sweden, Sveriges Handelskontor i Köpenhamn

Business Swedens uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats kan de hjälpa dig med din utlandssatsning. 

Läs mer på Business Swedens webbplats

2.

Innan du anställer en dansk medarbetare

Som arbetsgivare bör du känna till de skillnader som finns mellan de svenska och danska regler vad gäller arbetsmarknad, skatt och socialförsäkring så att du kan göra din nya danska medarbetare uppmärksam på hur hen påverkas av dessa.

Läs mer om dessa i vår artikel: Innan du anställer en dansk medarbetare

3.

Auktorisation i Sverige

Generellt sett finns en god överensstämmelse mellan de två ländernas utbildningssystem. Färdigutbildade danskar har samma möjligheter och kvalifikationer som färdigutbildade från det svenska utbildningssystemet.

Det finns dock vissa yrken i Sverige och Danmark som kräver legitimering respektive auktorisation. Bedömning av högre utländsk utbildning görs av Universitets- och högskolerådets avdelning ENIC-NARIC. De kan informera om vilka yrken som kräver auktorisation och var den enskilde ska vända sig för att få hjälp. På dansk sida är det UFM - Uddannelses- og Forskningsministeriet som bedömer utländska utbildningar.

Läs mer via länkarna:

Universitets- och högskolerådet - bedömning av utländsk utbildning

 

Universitets- och högskolerådet - lista över lagreglerade yrken i Sverige

 

Ufm.dk - validering av utbildning

 

4.

Anställningsavtal

Det är viktigt att du som arbetsgivare går igenom anställningsavtalet med din medarbetare så att bägge parter är överens om förutsättningarna. Var särskilt uppmärksam på att informera om skillnaderna mellan det danska och det svenska systemet, till exempel vad som gäller vid sjukdom, vård av sjukt barn, föräldraledighet och pension.

För att få mer information om anställningskontrakt kan du kontakta arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Sverige och Danmark. 

Verksamt.se

 

LO - Landsorganisationen i Sverige

 

TCO - Partipolitisk obunden organisation

 

SACO - Sveriges Akademiker

 

Virksomhedsguiden.dk

 

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

Akademikerne AC

 

Dansk Industri

 

5.

 

Pension för danska anställda

Den som arbetar i Sverige tjänar in svensk pension på samma sätt som andra svenska anställda. Det svenska pensionssystemet påminner mycket om det danska, med en allmän del, en arbetsmarknadspension och valfritt privat sparande. Den svenska allmänna delen är dock som regel högre än den danska motsvarigheten (folkepension). Tjänstepensionen är inte heller lika självklar i Danmark eftersom den inte alltid regleras av fackliga avtal.

Läs mer om detta i vår artikel om pension i Danmark och Sverige

6.

Socialförsäkring - dispens för hemarbete

En anställd som bor i Danmark och utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrad i Sverige. Däremot, om personen också utför en del av sitt arbete från hemmet i Danmark, ska den omfattas av dansk socialförsäkring såvida den anställde arbetar 25 procent eller mer av den totala arbetstiden i Danmark. Om personen arbetar mindre än 25 procent i Danmark ska den fortsatt tillhöra svensk socialförsäkring. På så sätt behåller den anställde sin socialförsäkring i anställningslandet, även om arbetet delvis också utförs hemma, i bostadslandet.

Om personen arbetar mellan 25 och 50 procent i Danmark kan den anställde och arbetsgivaren gemensamt ansöka om dispens att få tillhöra svensk socialförsäkring. Ansökan om dispens ska lämnas till Försäkringskassan i Sverige om man önskar att omfattas av svensk socialförsäkring.

Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö för mer information på tel:
+46-(0)40-17 64 15.

Kontakta Øresunddirekt

 

Försäkringskassans webbplats

7.

Var betalar medarbetaren skatt?

Inkomstskatt betalas vanligtvis i det land där arbetet utförs. En person som arbetar i Sverige kommer därför oftast att betala skatt av lönen i Sverige. Den anställde kan däremot ha andra tillgångar i Danmark som fortfarande ska beskattas i Danmark, så som hus och ränteintäkter.

Den som bor i Danmark och dagligen pendlar till arbetet i Sverige kan ansöka om SINK-skatt, som är en särskild inkomstskatt på 25% (2023). Den som betalar SINK-skatt har inte rätt till några avdrag och behöver inte lämna deklaration i Sverige.

Läs mer i vår artikel SINK- skatt

 

Det är även möjligt att välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen och betala samma skatt som bosatta i Sverige. Därmed får den anställde även rätt till avdrag i den svenska deklarationen under vissa villkor.

Om den anställde samtidigt arbetar i Danmark kan det hända att personen även får betala mellanskillnadsskatt i Danmark. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

8.

Kom-i-håg-lista till dina danska anställda

Samordningsnummer

En i Danmark bosatt person som får anställning i Sverige ska ha ett samordningsnummer för att kunna betala skatt i Sverige. Det får han eller hon genom att vända sig till det skattekontor du som arbetsgivare tillhör eller Skatteverket i Malmö.

 

Skatt i Sverige

Den anställde bör kontakta Skatteverket för att få information och ansöka om SINK-beskattning eller skatt enligt den vanliga inkomstskattelagen.

Skatteverket - blankett SKV4350 SINK-skatt

 

A-kassa och fackförening

Om den anställde vill vara arbetslöshetsförsäkrad, ska hen vara medlem i en svensk a-kassa under den period hen arbetar i Sverige. Medarbetaren ska kontakta en EU-handläggare på sin danska a-kassa för att få hjälp med överföringen. Samma sak gäller den som vill vara medlem i en fackförening. Den som behåller sitt medlemskap i en dansk a-kassa och inte byter till en svensk sådan medan denne arbetar i Sverige räknas normalt som oförsäkrad.

Tipsa gärna dina danska anställda om vår webbplats där kan de läsa mer om exempelvis anställning, skatt, pension, socialförsäkring, bank, boende och barnomsorg i Sverige.

www.oresunddirekt.dk

9.

Svensk tjänstebil i Danmark

Svenska arbetsgivare som vill erbjuda svensk tjänstebil till anställda med bostad i Danmark, kan ansöka om att bilen undantas från danska registreringsavgifter, trots att den delvis används i Danmark. Ett krav är att bilen används för yrkesmässig trafik i störst utsträckning i arbetslandet, Sverige.

Läs mer i vår artikel: Skatt av tjänstebil

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Arbetsförmedlingen hjälper dig på Öresundsvägledningen

Få en introduktion till den svenska arbetsmarknaden av Peter Karancsi, som är representant för Arbetsförmedlingen på Øresunddirekts Öresundsvägledning.

Vi stöds av