Spørgsmål: Bolagsaffär danskt bolag

Hej, Vi är en svensk barkedja som planerar att etablera oss i Köpenhamn. Vi har hittat en aktör som äger ett hyresavtal som lämpar sig för vår affärside. Vi planerar att köpa 75% av hans bolag för att kunna etablera vår affärside i hans lokaler. Jag har några frågor gällande avtalet för bolagsaffären. Vilket språk bör vi upprätta avtalet på? Kan vi skriva det på valfritt? Svenska, Danska eller Engelska? Vilka lagar tillämpas rent juridiskt, är det danska lagar? Har ni möjlighet att gransak avtalet eller hänvisa mig till någon som kan det.

Svar

den 27 december 2022
Bolagsrätt

Hej!

Tak for din henvendelse. Der er ingen lovmæssige krav til, hvilket sprog kontrakten udformes på - det er valgfrit. Dog er det vigtigt, at kontraktens indhold er klart for begge parter og at begge parter forstår kontrakten 100%.

Det er også valgfrihed med hensyn til, hvilket lands ret, der skal regulere kontrakten. Eftersom der er tale om et dansk selskab/bolag, vil det dog være mest sædvanligt at vælge at dansk ret skal regulere kontrakten.

Jeg/vi kan godt bistå med at granske kontrakten. Såfremt du ønsker dette, bedes du kontakte mig direkte.

Mvh

Niels  

Vi stöds av