Spørgsmål: Danskt anställningsavtal

Vi har nyligen registrerat ett Aps som dotterbolag till vårt svenska holdingbolag. Nu är det dags att börja jobba på att anställa, och då måste vi upprätta danska anställningsavtal. Finns det hjälp att få av er med hur det avtalet ska se ut?

Svar

den 1 april 2020
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Medarbejdere i Danmark er - som udgangspunkt - omfattet af funktionærloven, en kollektiv overenskomst eller en individuel ansættelseskontrakt.

En medarbejder er omfattet af funktionærloven, hvis medarbejderen  udfører funktionærarbejde 8 timer eller mere per uge (gennemsnitligt). En medarbejder kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis arbejdsgiveren er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tiltrådt en overenskomst, og hvis medarbejderen udfører arbejde inden for den kollektive overenskomst.

Hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven, er I forpligtet til at overholde funktionærlovens regler.

Hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, er I forpligtet til at overholde overenskomstens regler.   

Hvis medarbejderne hverken er omfattet af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst, er parterne berettiget til at indgå en individuel ansættelsesaftale, hvori medarbejdernes ansættelsesvilkår reguleres.

Ansættelsesaftalerne skal - som altovervejende hovedregel - være i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder lov om ansættelsesbeviser, ansættelsesklausulloven, forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven, etc. 


Jeg håber, at dette giver svar på dit spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere rådgivning, må du endelig tage fat i mig.

 

Med venlig hilsen

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partner

Vi stöds av