Spørgsmål: Registrering i Danmark av filial till ett svenskt Aktiebolag

Hej, Vi planerar att starta en e-handel i Danmark och kommer enbart sälja via vår danska hemsida (och inte ha några fysiska butiker). Vi driver idag ett aktiebolag i Sverige och alla ordrar kommer att skickas från Sverige till Danmark. Vi vill kunna erbjuda Dankort och MobilePay, vilket innebär att vi behöver ha ett danskt bankkonto och en filial i Danmark. Den stora frågan är, blir vi bokföringsskyldiga i Danmark, när vi har en filial och ett bankkonto, eller kan vi bokföra och registrera all försäljning i vårt svenska bolag, eftersom att vi inte har ett fast arbetsställe i Danmark? Tack!

Svar

den 7 april 2022
Bolagsrätt

Hej!

Tak for dit spørgsmål. 

Angående registrering gælder, at alle udenlandske virksomheder, der leverer varer og ydelser til  Danmark, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gælder også virksomheder uden et forretningssted i Danmark, men som betaler moms af varer og tjenester. Virksomheder, der ikke har et forretningssted i Danmark, kan registrere sig ved en ikke-hæftende repræsentant.


Se mere her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-registrering-af-udenlandsk-virksomhed 


Angående bogføring gælder, at der også skal ske bogføring efter danske regler for udenlandske virksomheder med erhvervsaktivitet her i landet. Blandt de almindelige betegnelser for dette er blandt andet virksomheder med en filial i Danmark, og derudover gælder det, når der ved denne erhvervsaktivitet sker en transaktion. Bogføring skal udelukkende ske for de i Danmark udøvende erhvervsaktiviteter.

Vi stöds av