Spørgsmål: Anmälan av nyanställd

Till vilka myndigheter i Danmark anmäler ett svenskt företag som har startat business i Köpenhamn sina nyanställda från och med den 1 september i år? Detta så att bland annat skatter betalas på ett korrekt sätt.

Svar

den 6 augusti 2017
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Det svenske selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen (svarende til Bolagsverket i Sverige) inden virksomhed i Danmark må påbegyndes. Det sker her: https://indberet.virk.dk/ 

Hvis aktiviteten i Danmark er skattepligtig, skal der også ske registrering hos de danske skattemyndigheder, SKAT. Det kan være registrering af A-skatter og visse bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) og desuden registrering for moms. 

Du kan læse mere her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2294 

En nylig ændring af selskabsloven medfører, at oplysninger om selskabers reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Denne pligt er indført for at øge gennemsigtigheden i danske selskabers ejerstruktur. 

Du kan læse mere her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l94/index.htm 

Hvis virksomheden har svenske medarbejdere i Danmark, skal der også ske registrering i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes og skal blandt andet indeholde oplysninger om virksomheden og de opgaver, denne udfører i Danmark. Anmeldelse sker digitalt på www.virk.dk/rut

 

Du kan læse mere her: https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/udenlandske-virksomheder-rut  

 

Svenske medarbejdere kan læse om deres pligt til at registrere sig i Danmark her: https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark 

 

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av