Spørgsmål: Arbetsgiveravgift i Danmark

jag är erbjuden 4 månaders job i Danmark med timlön som anställd konstnär. Jag är egenföretagare i Sverige och vill istället fakturera. För att kunna räkna ut vad jag skall begära i timpenning vill jag veta hur mycket den danska arbetsgivaravgiften är. I Sverige är det ju ca 31%, i Danmark har jag lästa att det skall vara mycket mindre, men inte hittat hur många procent. tack för hjälpen.

Svar

den 15 juni 2017
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål.

I Danmark skal arbejdsgiveren betale et antal afgifter for hver medarbejder. Udgangspunktet er, at det samme gælder for selvstændige, der udfører arbejde i Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du samtidig udfører arbejde i Sverige. Se siden http://www.oresunddirektbusiness.dk/indblik/social-sikring

Nogle afgifter betales kvartalsvis og andre en gang om året. For en fuldtidsansat udgør afgifterne tilsammen ca. DKK 15.000 pr. år.

Jeg håber at ovenstående kan give dig en idé om niveauet.

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av