Spørgsmål: Avtal på e-mail

Är ett avtal som skickats via e-mail bindande för båda parterna?

Svar

den 14 februari 2017
Avtalsrätt

Hej, tak for dit spørgsmål.

Både skriftlige og mundtlige aftaler er bindende for aftalens parter.

Dog må det anbefales, at aftaler om køb og salg af fast ejendom altid bør være skriftlige og disse aftaler skal også tinglyses.

En aftale indgået på e-mail er også en skriftlig aftale, men det er vigtigt, at begge aftalens parter har afsendt en e-mail der bekræfter aftalen.

Udfordringen med en mundtlig aftale er, at den part der vil påberåbe sig aftalen skal kunne bevise, at aftalen er indgået og bevise det præcise indhold af aftalen. Derfor bør en mundtlig aftale - eksempelvis indgået i telefonen - straks følge op af en bekræftelse på e-mail fra begge aftalens parter.

Jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av