Spørgsmål: Avtalsfråga

Hur bindande är ett skriven avtal med förutbestämda priser på avtalet? Finns det rum för att förhandla dessa priser därefter, är det ett praxis att förhandla om priser när avtalet är påskriven? Tack

Svar

den 9 juli 2019
Avtalsrätt

Hej,

Tak for dit spørgsmål.

Jeg lægger til grund, at aftalen er indgået mellem to erhvervsdrivende, og at det drejer sig om et vedvarende samarbejde.

I sådanne tilfælde vil det være sædvanligt, at aftalen indeholder bestemmelser om en aftaleperiode på f.eks. ét år. I aftaleperioden vil priserne som udgangspunkt ikke kunne justeres, med mindre aftalen indeholder bestemmelser om prisjusteringer. Dog vil der måske kunne justeres på de aftalte priser, hvis der sker væsentlige ændringer af de forudsætninger, som var gældende på aftaletidspunktet.

Hvis hensigten med aftalen har været at sikre medkontrahenten faste priser i en given periode, vil priserne ikke kunne ændres i perioden.

Hvis der ikke er aftalt en aftaleperiode, vil det være sædvanligt, at aftalen indeholder bestemmelser om prisjusteringer eller genforhandling af priserne. Er der ikke sådanne bestemmelser i aftalen, vil de aftale priser ihvertfald kunne regulderes ved at opsige aftalen og tilbyde en ny aftale med ændrede priser.

Under alle omstændigheder vil en opsigelse eller en ensidig ændring af de aftalte vilkår kræve et varsel som, hvis varslets længde ikke er aftalt, skal være "rimeligt". Det vil blandt andet indebære, at medkontrahenten skal gives rimelig tid til at tilpasse sig de ændrede vilkår.

Uanset dette vil en aftalepart altid kunne rette henvendelse til medkontrahenten og bede om en genforhandling. Hvis anmodningen er rimeligt begrundet og medkontrahenten i øvrigt er tilfreds med samarbejdet, vil anmodningen om forhandling ofte blive accepteret.

Jeg håber, at dette giver svar på dit spørgsmål.

med venlig hilsen

Thomas Bang, advokat.

Vi stöds av