Spørgsmål: Beskattning från danskt holdningselskab

Jag bor i Malmö och har et Holdingselskab ApS i Danmark och det äger 50% av ett driftbolag ApS i Danmark. Hur fungerar beskattningen av utdelning från Holdingselskabet? Vi betalar från driftselskabet bolagsskatt i Danmark och min del av överskottet förs sen över till mitt holdingselskab. Är det den danska sats på 110K som kan tas ut, eller er det den svenska på 160k? Jag är gift. Hur sätts skattesatsen efter det? Min lön beskattas i Danmark och jag är socialförsäkrad där. Tacksam för svar!

Svar

den 18 december 2018
Bolagsrätt

Hej, 

Udbytte som udloddes fra det danske driftsselskab til dit danske holdingselskab er skattefrit. 

Når dit danske holdingselskab betaler udbytte til dig personligt i Sverige, skal holdingselskabet tilbageholde dansk udbytteskat på 27 pct.

Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomst er Danmark berettiget til at beholde 15 pct., så du kan få refunderet 12 pct. fra de danske skattemyndigheder.

Herudover over er der ikke dansk skat. Din beskatning i Sverige følger alene svenske regler.

Jeg håber, at du hermed har fået svar på dit spørgsmål

Med venlig hilsen

 

Thomas Bang, advokat.

Vi stöds av