Spørgsmål: Fårmånsbil

Ett Svenskt företag (AB) vill tillhandahålla en förmånsbil till en danske säljare som är bosatt i Danmark och jobbar i Danmark, betalar skatt osv i Danmark. Är det möjligt och i så fall hur kan det genomföras?

Svar

den 26 april 2017
Arbetsrätt

Hej,

Hvis sælgeren, der er bosat i Danark og arbejder i Danmark, får en bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver, skal bilen indregistreres på danske nummerplader, og der skal betales dansk registreringsafgift. Der gælder lempelige regler, hvis bilen er udlejete fra et leasingselskab.

Sælgeren, der er bosat i Danark og arbejder i Danmark, skal beskattes af værdien af fri bil efter danske regler. 

Jeg håber, at dette bescarer dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av