Spørgsmål: Lön under sjukskivning

Har en anställd som är sjukskriven på heltid. I vanliga fall när hon jobbar får hon fast månadslön varje månad och även en rörlig del som baseras på antalet arbetade timmar månaden innan. När vi ska ersätta de anställda även under sjukskrivning är vi då endast skyldiga att betala den fasta lönen och kan exkludera rörliga delar som är baserade på arbetad tid? Behöver förstå vad vi som arbetsgivare är skyldiga att betala I dessa situationer.

Svar

den 13 september 2017
Arbetsrätt

Hvis din medarbejder er funktionær, har han ret til fuld løn under sygdom. Det betyder, at han har ret til løn svarende til, hvad han ville have fået, hvis han ikke var syg. Altså både den faste løndel og den variable løndel, der beregnes som et gennemsnit over en rimelig periode, f.eks. de senest forudgående 12 måneder, med mindre forholdene er ændret, så denne periode ikke er retvisende for sygeperioden.

Hvis medarbejderen ikke er funktionær, vil størrelsen vederlaget under sygdom fremgå af den gældende overenskomst og/eller af ansættelsesaftalen.

Hvis medarbejderen ikke har krav på løn under sygdom vil arbejdsgiveren skulle betale "sygedagpenge".

Dagpengesatserne for 2017 findes her: http://bm.dk/da/Satser%20for%202017.aspx

Efter de første 30 dage af sygeperioden vil arbejdsgiveren (hvis medarbejderen opfylder beskæftigelskravet) kunne få dagpengerefusion fra kommunen.

Det er en betingelse for at få dagpengerefusion, at sygdommen er anmeldt til medarbejderens opholdskommune inden der er gået fem uger fra første sygedag.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av