Spørgsmål: Punktskatter kaffe i Danmark

Hej, Vi är ett företag i Malmö som tar hem kaffe från Peru, som till viss del skall säljas vidare till företag i Danmark, Var är det för avgifter eller/och punktskatter som gäller? hur skall dessa räknas och betalas etc, Tacksam för utförlig information om detta, Tack

Svar

den 25 september 2017
Bolagsrätt

Det gælder, at din virksomhed som udgangspunkt skal registreres for punktafgifter, idet kaffe hører blandt de varer, der er pålagt punktafgifter.

Registreringspligten gælder uanset om:

 - virksomheden fremstiller varer i Danmark, eller

 - virksomheden køber eller fremstiller punktafgiftspligtige varer i udlandet og sælger dem i Danmark.

Der er flere forskellige afgiftssatser, og jeg ved ikke, hvile typer kaffe I påtænker at sælge i Danmark. Derfor henviser jeg til SKAT's meget udførlige oversigt over punktafgifter for kaffe og te, der gælder for året 2017: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061879.

Det fremgår af oversigten fra SKAT, at afgiften på kaffe beregnes  ved at gange varens nettovægt med afgiftssatsen for 2017. SKAT opstiller et eksempel, som er særdeles brugbart.

Registrering for punktafgifter kan ske på følgende link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Punktafgifter_indberet

Hvad angår frister for indberetning af punktafgifter er hovedreglen, at indberetning skal finde sted hver måned med frist for at indberette den 15. i måneden efter afgiftsperiodens afslutning. For yderligere information henvises til den juridiske vejledning på hjemmesiden http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2089978

Hvad angår betaling, har skat lavet en vejledning om, hvordan punktafgifter betales. Vejledningen findes her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234916. Kort fortalt vil I, når I har registreret selskabet for punktafgifter, modtage en kvittering, hvoraf der fremgår en betalingslinje - denne bruges til betaling. Vær i den forbindelse især opmærksom, at hvis I betaler fra en konto i en udenlandsk bank, skal I - fx i et kommentarfelt ved indbetalingen - tilføje virksomhedens danske SE-nummer samt angive, hvilken punktafgift der betales.

Jeg håber, at ovenstående svar kan hjælpe jer. 

Med venlig hilsen

 

Thomas Bang

Vi stöds av