Spørgsmål: Regler for shopping på nätet

Vi har en svensk detaljhandel i Helsingborg med en tillhörande webshop. Vi har på grund af vår placering i Helsingborg en del danska kunder. Många af våra kunder önskar att handla via vår webshop, när de kommer hem till Danmark. Men vilka regler gäller för shopping på nätet i Danmark? Jag letar efter generella regler för shopping på nätet, som man i Sverige kan hitta hos www.Hallåkonsument.se Det skulle vara väldigt bra, om vi kan berätta för våra danska kunder var de kan hitta de danska reglerna. Jag har också hört, att det finns en ekonomisk begränsning på, hur mycket man som svenskt företag får omsätta i Danmark, innan man ska betala skatt och liknande i Danmark. Jag hoppas att ni kan hjälpa oss med generell information om dessa frågor.

Svar

den 24 april 2019
Bolagsrätt

Tak for dit spørgsmål.

Du har stillet følgende spørgsmål: 1) Hvilke regler er der for e-handel, når en dansk forbruger handler fra en svensk webshop, 2) hvor kan man som forbruger finde denne information og 3) hvornår skal svenske virksomheder betale skat og moms i Danmark?

1) Når en dansk forbruger handler i en svensk webshop, skal der tages stilling til, om svensk eller dansk lovgivning finder anvendelse på købsaftalen.

Hvis købsaftalen fastslår, at svensk ret finder anvendelse på købet, så finder svensk ret anvendelse på købsaftalen. Men et lovvalg om, at svensk ret finder anvendelse må dog ikke medføre, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige danske regler.

Hvis købsaftalen ikke fastslår, hvilket lands lovgivning der skal finde anvendelse, er udgangspunktet, at sælgerens lands lovgivning finder anvendelse på købsaftalen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgerens hjemmeside har rettet markedsføringen direkte til forbrugere i forbrugerens hjemland.

I forhold til dine spørgsmål, vil lovvalget dog ikke få nogen større betydning, da Sverige og Danmark i relation til e-handel er bundet af fælles EU-lovgivning. EU-lovgivningen medfører blandt andet, at forbrugerens ret til at fortryde købet er den samme i Sverige og Danmark, og at sælgerens informationspligt er den samme i begge lande.

EU-lovgivningen stiller krav om, at sælgeren skal oplyse forbrugeren om fristen for at fortryde et køb, om virksomhedens kontaktoplysninger, varens pris, fragtomkostninger og eventuelle yderligere afgifter, som forbrugeren skal betale. Det er en gyldighedsbetingelse, at forbrugeren er myndig, hvilket også i Danmark betyder, at forbrugeren skal være fyldt 18 år. Du kan finde mere information på de nedenstående links.


2) De danske regler findes i E-handelsloven (Lov 2002-04-22 nr. 227 om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel), Købeloven (Lovbekendtgørelse 2014-02-17 nr. 140 Købelov) og Forbrugeraftaleloven (Lov 2013-12-17 nr. 1457 om forbrugeraftaler). Forbrugerrådet er den myndighed, der svarer til Konsumentverket i Sverige (http://www.konsumentverket.se/) – og på Forbrugerrådets og Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du finde yderligere information: https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder og http://www.forbrugerombudsmanden.dk/. Som virksomhed kan du også finde yderligere information på http://www.dk-export.dk/ og http://um.dk/da/eksportraadet.

3) Svaret på dit skatteretlige spørgsmål er, at ikke-danske virksomheder med hjemsted i EU bliver registrerings- og momspligtige, når salget overstiger DKK 280.000 i et regnskabsår. Hvis virksomheden sælger punktafgiftspligtige varer er virksomheden dog registrerings- og momspligtig fra det første salg i Danmark.

Jeg håber, at dette var svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang, advokat

Vi stöds av