Spørgsmål: Skatt DK eller SE

Jag är svensk medborgare men bor I DK och har egen firma inom konsultbranchen och har gjort så sedan 2003,. Nu har jag uppdrag för en svensk verksamhet och arbetet utförs på plats I sverige. Jag veckopendlar mellan SE och DK. Mitt kontrakt löper på ett år tillsvidare , vad innebär detta för mig , hur skall jag förhålla mig till 183 dagars regeln?

Svar

den 10 april 2018
Arbetsrätt

Hej,

1)

Jeg forstår det således, at du er selvstændig konsulent, og så gælder: 

Du bor i Danmark, og  i det år, hvor du ugependler til Sverige, vil du forblive skattepligtig i Danmark af alt, hvad du tjener, også af indkomsten i Sverige. Du skal altså medregne den svenske indkomst i den danske selvangivlse.

Eftersom du arbejder i Sverige, vil du sandsynligvis skulle betale svensk arbejdsgiverafgift, men det følger svenske regler, og derfor kan jeg ikke rådgive om dette. 

Desuden vil du med stor sandsynlighed blive skattepligtig i Sverige af indkomsten fra Sverige. Som udgangspunkt vil Sverige have ret til at beskatte den svenske indkomst forud for Danmark. Danmark skal derfor give dig nedslag i den danske skat svarende til den betalte skat i Sverige. 

2) 

Hvis du ansættes som lønmodtager i Sverige, skal du fortsat medregne den svenske indkomst i den danske selvangivelse. Du skal have nedslag i den danske skat for den skat, der er betalt i Sverige. Den svenske arbejdsgiver skal betale arbejdsgiverafgift. 

3) 

Hvis du har et dansk selskab, som du er ansat i som konsulent, skal det danske selskab som udgangspunkt have betaling for at stille din arbejdskraft til rådighed som konsulent. Du vil da få løn fra det danske selskab. Fordi du udfører arbejde i Sverige, vil det danske selskab formentlig skulle betale svenske arbejdsgiverafgifter. 

Bemærk: Efter dansk skatteretspraksis anerkender skattemyndigheden i mange tilfælde ikke, at en person er ansat som konsulent i eget selskab, hvis selskabetgennem længere tid kun har en opdragsgiver (kunde). 

Uden at vide det med sikkerhed kan det tænkes, at de svenske skattemyndigheder vil kræve skat af den betaling, som det danske selskaber modtager som betaling for at stille din arbejdskraft til rådighed for den svenske virksomhed. Sverige kan hævde, at du er den rette indkomstmodtager, og at du derfor skal beskattes af indkomst optjent ved arbejde i Sverige.

Jeg håber at ovenstående giver svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Advokat

Vi stöds av