Spørgsmål: Svenskt bolag i Danmark

Jag bor i Köpenhamn och har ett svenskt aktiebolag. Jag arbetar som konsult och säljer tjänster till Sverige och svenska företag. Bolaget har fast driftställe i Danmark (hemmakontor) enligt avgörelse från Skat. Bolaget kommer därmed beskattas i Danmark och är bokföringsskyldig i Danmark. Bolaget är även skattskyldigt i Sverige för eventuell sådan verksamhet som utförs från fast driftställe i Sverige. Bolaget är även bokföringsskyldigt i Danmark. Bolaget är momspliktigt i Sverige. Jag har lärt mig en del om hur det fungerar med ett svenskt bolag med fast driftställe i Danmark, men har några frågor. 1. Hur fungerar det med att vara bokföringsskyldig i både Danmark och Sverige? Vilka skyldigheter har jag som bolag och ägare? 2. Finns det andra saker som jag bör tänka på i min situation med svenskt bolag i Danmark och där arbete utförs i Danmark men tjänsterna säljs till svenska kunder? 3. Finns det fördelar med att istället starta ett danskt ApS? Tack på förhand.

Svar

den 21 juni 2018
Bolagsrätt

 Tak for dine spørgsmål, som jeg besvarer her:

1. Hur fungerar det med att vara bokföringsskyldig i både Danmark och Sverige? Vilka skyldigheter har jag som bolag och ägare?

Det fungerer fint. Bogføringspligten i Danmark omfatter alene indtægter og udgifter, der vedrører det danske faste driftssted. I Sverige skal resultatet af det danske faste driftssted formentlig konsolideres med bolagets resultat i Sverige, da bolaget skal udfærdige regnskab for bolagets samlede aktiviteter. I Danmark er bolaget alene skattepligtigt af de indtægter, der kan henføres til det danske driftssted. Muligvis kan bolaget være fuldt skattepligtigt i Danmark, fordi bolagets ledelse er placeret i Danmark. Dette kan jeg ikke sige uden at se afgørelsen fra SKAT.

2. Finns det andra saker som jag bör tänka på i min situation med svenskt bolag i Danmark och där arbete utförs i Danmark men tjänsterna säljs till svenska kunder?

Spørgsmålet er for generelt til at kunne besvares – det ville forudsætte noget mere kendskab til selve udøvelsen af aktiviteten at kunne besvare spørgsmålet. I Danmark kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt det er personen, altså konsulenten, der er skattepligtig i stedet for bolaget.

3. Finns det fördelar med att istället starta ett danskt ApS?

Skattemæssigt gør det formentlig ikke stor forskel, om man beskattes som fast driftssted eller som dansk bolag. Men, ved at have et dansk ApS sikrer man i hvert fald, at der ikke opstår spørgsmål om, hvordan man udgår dobbeltbeskatning, medmindre de svenske myndigheder skulle mene, at det danske selskab har fast driftssted i Sverige. I Danmark kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt det er personen, altså konsulenten, der er skattepligtig i stedet for selskabet.

 Med venlig hilsen

Thomas Bang

Advokat 

Vi stöds av