Spørgsmål: Svensk bolag med försäljningen i Danmark

Vilka regler finns det om jag vill göra mobil mat försäljning på andra sidan sundet? Jag vill sälja baguette till morgen resande nära tågstationen på båda svensk och dansk sida.

Svar

den 8 augusti 2017
Bolagsrätt

Om du sælger (mad)varer på danske side af broen, bliver du omfattet af nogle forskellige danske regelsæt. 

For det første bliver du omfattet af den danske næringslov, hvorefter det blandt andet er et krav, at der på et for kunderne iøjnefaldende sted (på din bod) skal være et opslag med virksomhedens cvr-nr. samt indehaverens navn og adresse. Har din virksomhed ikke et cvr-nr., skal indehaverens navn samt adresse fremgå af opslaget - Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysningerne i skriftlig form til kunden.

Om du er omfattet af andre relevante regler i næringsloven afhænger af, om din virksomhed udfører mobile salg. Et mobilt udsalgssted er efter næringsloven: Et udsalgssted, som er beregnet til at bevæge sig rundt fra sted til sted i løbet af den dag, derunder f.eks. en omkringkørende vogn, et telt, en bod mv. Udsalgssteder, hvorfra der foregår salg mindst én gang om ugen i en periode på mere end 4 måneder, er ikke omfattet.

Hvis du rent faktisk driver et mobilt udsalgssted, skal du mindst 2 dage, før du påbegynder salg, være registreret i registret for mobilt salg - MobilReg: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Omfoerselsgodkendelse 

- som de danske myndigheder bruger til kontrol af mobile udsalgssteder. Du skal på forespørgsel fra myndighederne kunne fremlægge dokumentation for din registrering. 

I øvrigt skal du huske følgende, især hvis du udfører mobilt salg: - tal altid med kommunen og politiet det sted, du ønsker at sælge fra. Dette er relevant, idet der kan være specifikke restriktioner for salg i lokalområdet.  - idet du sælger baguettes, bliver du omfattet af fødevarelovgivningen. Derfor bør du ligeledes kontakte den danske Fødevarestyrelse. Mit bedste bud er, at du bliver omfattet af reglerne om mobile fødevarevirksomheder, hvorefter det bl.a. er et krav, at du er registreret som mobil fødevarevirksomhed. Se mere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx

 - Sidst, men ikke mindst, skal du være opmærksom på, at din virksomhed skal momsregistreres i Danmark, hvis du sælger for mere end kr. 50.000 pr. år. Se mere her:

https://www.skat.dk/


Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Vi stöds av