Spørgsmål: Traktamentregler

Vi har en anställd som bor och arbetar i DK. Vi har inget registrerat företag i DK så han är anställd på kontrakt i Sverige. Hur gäller reglerna med traktamente/utlägg för honom?

Svar

den 16 februari 2017
Arbetsrätt

Hej, og tak for dit spørgsmål.

Når medarbejderen arbejder i Danmark, er det de danske skatteregler som gælder.

I Danmark kan en lønmodtager der rejser i forbindelse med sit arbejde enten få sine dokumenterede udgifter refunderet af arbejdsgiveren eller modtage skattefri rejsegodtgørelse til kost og logi samt småfornødenheder. Skattefri rejsegodtgørelse kaldes også diæter.

Det er en betingelse, at lønmodtageren udfører arbejde på et midlertidigt arbejdessted, så derfor kan den medarbejder der bor fast i Danmark ikke af denne grund få udbetalt skattefri diæter fra sin svenske arbejdsgiver. Men hvis medarbejderen udfører midlertidige rejser med overnatning uden for hjemmet, vil han eventuelt kunne få diæter.

Det er også en betingelse, at det midlertidige arbejdssted er så langt fra hjemmet, at lønmodtageren ikke kan rejse hjem og overnatte der. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at det er besværligt for lønmodtageren at skulle overnatte hjemme.

Diæter kan i 2017 udbetales med disse satser pr. døgn: DKK 209 til logi og DKK 487 til kost og småfornødenheder.

En lønmodtager der ikke får udbetalt diæter, vil i stedet kunne opnå skattefradrag enten for kost og logi eller for dobbelt husførelse. Disse fradrag kan enten opgøres svarende til de faktiske udgifter eller uden dokumentation efter faste takster.

Håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang, advokat

Vi stöds av