Spørgsmål: Uppsägning av företagslägenhet

Med hur kort varsel kan den som hyr en företagslägenhet säga upp avtalet?

Svar

den 14 februari 2017
Fastighetsrätt / hyresrätt

Om ikke andet er aftalt i kontrakten mellem udlejer og lejer er opsigelsesvarslet fra lejerens side 3 måneder.

Opsigelser regnes altid til den sidste dag i en måned.

Ved indgåelsen af en ny lejeaftale vil udlejeren typisk søge at aftale en uopsigelighedsperiode, hvor lejeren ikke kan opsige lejeaftalen. En uopsigehedsperiode kan ofte være på 5-10 år eller mere, hvis udlejer opfører eller indretter lokalerne specielt til lejerens brug.

Håber at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

med venlig hilsen

Thomas Bang

Vi stöds av