Spørgsmål: Var ska jag ta ut lön?

Jag äger ett svenskt AB som i sin tur äger ett danskt APs till en tredjedel. Jag är vd i det danska bolaget. Ska jag låta det svenska bolaget fakturera mina timmar - arbetet sker dels i Sverige och i Danmark. Och därefter ta ut lön i Sverige. Eller ska jag ta ut lön i Danmark. Jag arbetar ung till 50% för det danska bolaget och resten i det svenska. Vad är optimalt att göra?

Svar

den 24 april 2017
Arbetsrätt

Hej,

En præcis besvarelse af dit spørgsmål vil kræve en vurdering af dine individuelle skatteforhold, men ud fra en generel vurdering vil det bedste valg være at tage løn ud fra det danske selskab.

Jeg lægger til grund, at dit arbejde for det danske selskab udføres dels i Danmark og dels i Sverige. Det danske selskab skal indeholde skat af den løn, der kan henføres til dit abejde i Danmark. Du kan ikke blive omfattet af grænsegængerreglerne, da din indkomst i Danmark udgør under 75 pct. af din samlede indkomst. Du vil alene blive skattepligtig i Danmark af den del af din indkomst, der kan henføres til det arbejde, du faktisk udfører i Danmark. Lønnen for den del af arbejdet for det danske selskab, som du udfører i Sverige, vil ikke være skattepligtig i Danmark.

Jeg håber, at dette giver dig svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen 

Thomas Bang

Vi stöds av