Spørgsmål: Webshop + Inköp i Danmark

Jag är redovisningskonsult åt ett svensk företag som bedriver försäljning till företag och privatpersoner genom webbshop. Företaget har nyligen etablerat en dansk webshop och för att kunna göra inköp kräver danska grossister att företaget skaffar sig ett CVR-nummer. Man kommer inte ha något fast driftställe i Danmark och heller ingen personal i Danmark. Jag förstår det som att företaget behöver registrera sig hos Ehrvervsstyrelsen. Eventuellt RUT? Något annat man behöver tänka på?

Svar

den 3 oktober 2017
Bolagsrätt

Konsulentvirksomheder hører under virksomheder, der efter dansk lovgivning udfører tjenesteydelser. Derfor har du helt ret i, at virksomheden skal registreres i RUT, om denne starter på salg af ydelser via den danske webshop. Registrering sker via følgende link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Registrering_af_udenlandske_tjenesteydere_RUT__Registration_of_Foreign_Services_RUT

Desuden skal du være opmærksom på, at virksomheden tillige skal registreres som udenlandsk virksomhed i Danmark efter de almindelige registreringsregler (følg dette link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Registrering_af_udenlandsk_virksomhed_-_start_-_40110)

. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at registrering skal ske senest 8 dage, før den afgiftspligtige virksomhed startes i Danmark. Idet I hverken har medarbejdere eller fast forretningssted i Danmark, skal I - for at kunne få tildelt et CVR-nummer - lade virksomheden registrere ved en "ikke-hæftende repræsentant", der kan være en dansk virksomhed eller en person bosiddende i Danmark. Dette gøres ved at udfylde og vedlægge følgende blanket til ansøgningen: https://indberet.virk.dk/integration/ERST/ikke-haeftende_repraesentant_-_bilag_ved_registrering_af_udenlandsk_virksomhed  - jeres registrering.

Foruden ovenstående skal I være opmærksomme på de skattemæssige konsekvenser, det kan have at opstarte virksomheden i Danmark. I den henseende henvises til: www.skat.dk.

Jeg håber, at ovenatående svar var fyldestgørende.

Mvh. Thomas Bang

Vi stöds av